Ny analyse sætter spot på de konsekvenser, coronakrisen kan få i Region Sjælland. Det er især de ufaglærte og faglærte, der bliver ramt. Der forventes mellem 9.000 og 12.000 færre beskæftigede i regionen som følge af krisen.

Download analysen her

Region Sjælland har i samarbejde med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland og Erhvervshus Sjælland fået udarbejdet en analyse, som afdækker de udfordringer, som coronakrisen skaber for virksomheder og borgere i Region Sjælland.

Analysen opstiller to scenarier – et optimistisk og et pessimistisk. Det optimistiske scenarie fremskriver et fald i beskæftigelsen på ca. 9.000 personer, mens det pessimistiske estimerer et fald på ca. 12.000 beskæftigede.

– Vi vil være på forkant med udviklingen. Derfor har vi fået udarbejdet rapporten, der givet et indblik i de mulige konsekvenser i Region Sjælland. Så kan vi sætte ind så tidligt som muligt og sørge for, at så få som overhovedet muligt mister deres arbejde, og flest mulige virksomheder overlever. Vi kan se, at det i høj grad rammer de ufaglærte, så der vil være et særligt behov for at sætte ind her, udtaler Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.

John Brædder, formand for Erhvervshus Sjælland og borgmester i Guldborgsund Kommune.

Et af de store elementer i analysen er et kig ind i tallene om arbejdsmarkedet. Her viser analysen ikke overraskende, at de brancher, der er hårdest ramt i Region Sjælland, blandt andet er oplevelsesindustrien og dele af detailhandlen. Ser man på, hvor ledigheden vokser mest, er det hos de ufaglærte og faglærte. 42 pct. af de nye ledige har kun en grundskole- eller gymnasial uddannelse, mens 38 pct. har en erhvervsfaglig uddannelse.

– Mange af de nye ledige står desværre kun med en grundskoleuddannelse i hånden. Og det er helt klart en udfordring. Så lige nu arbejder vi for, at vi kan få videreuddannet flest muligt, hurtigst muligt. Blandt andet med onlinekurser her i en tid, hvor de nye ledige har måttet blive hjemme. Uddannelse er afgørende for at kunne få et nyt job, og her skal der sættes ind, udtaler Flemming Kronsten, som er formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland.

Analysen peger også på, at der lige nu er omkring 20.000 hjemsendt med lønkompensation. Når kompensationspakkerne udfases, står de også over for en usikker fremtid.

– For de mange hjemsendte er det bedste værn mod arbejdsløshed, at man bruger tiden til at blive dygtigere og uddanne sig. For er man ufaglært, så kan man stå i en svær situation, hvis man i den kommende tid, skal have nyt job, udtaler Flemming Kronsten.

I Erhvervshus Sjælland er man glade for at få et indblik i de konsekvenser, der ligger foran Region Sjælland.

– Vi har et stærkt erhvervsliv i Region Sjælland, og virksomhederne er bedre rustet end under finanskrisen. Men analysen viser også, at vi står over for nogle store udfordringer. Og her er vi klar som Erhvervshus til at hjælpe udviklingen på vej. Blandt andet i forhold til digitalisering af virksomhederne, som er en af anbefalingerne i rapporten, udtaler John Brædder.

Analysens anbefalinger rummer ud over digitalisering også en række anbefalinger ift. at sikre bl.a. langt bedre mulighed for uddannelse og efteruddannelse og indsatser målrettet både detailhandlen, oplevelseserhverv og turisme. Analysen er udarbejdet af Oxford Research.