Ørnens Dag på Fugledegård ved Store Fuglede

Dansk Ornitologisk Forening havde lavet aktiviteter klar 26.februar 2017 i samarbejde med Naturpark Åmosen. Der var vel 400 besøgende ved udstillingshuset, fugletårnet og det fine hus med glasvægge, der ligger på bredden af Tissø. Mange børn var også med, og det var ekstra heldigt, fordi Martin Keller, som børnene kender fra tv-udsendelserne med ”Martin og Ketil”, kom og fortalte engageret om ørnen.

Han lavede også mad over bål og uddelte smagsprøver, som vakte glæde. Bålet i sig selv var også rart, da det blæste noget på det åbne land.

Denne gråvejrsdag gav ingen Havørne ved centeret, men Gerth Nielsen lavede et par succesrige ture over til lokaliteter, hvor ørnene er på vej til at yngle, Rød Glente og Viber så de også. Begivenheden var for nogen af de besøgende en bekræftelse på forårets komme, da der var syngende Sanglærker og enkelte Viber i området.

Udstillingen om vikingetiden havde også en del gæster, der betalte 40 kr for at se den interessante historie om bopladsen, hvor Tissø-ringen var fundet. Alt i alt blev folk fra et meget stort område underholdt i naturen. Legepladsen var et hit for de små, og borde og bænke havde mange madpakker og termokander på sig. Mange tak til Jens Boesen, tovholder, og til de aktive for at samle trådene.

Foto:Jette H.. Jette Reeh, havørne-koordinator og Martin Keller med andre DOF-medlemmer ved Fugledegård.