I efteråret 2022 gennemførte Røde Kors Hjemmet i Sorø et pilotprojekt om nytænkning af medarbejderudvikling. I samarbejde med virksomheden ZTRONG og ud fra den protreptiske samtalemetode, gennemførte konsulent Bolette Trier 5 samtaleture i naturen, hvor medarbejderne i grupper af 4 -6 gik en tur i den skønne natur og alle fordybede sig i værdien ANSVAR. Der var på forhånd udarbejdet en samtaleguide og parvis dykkede medarbejderne ned i værdien. Alle ture sluttede med fælles evaluering og opsamling. Hver tur tog sammenlagt 1½ time.

Konsulent Bolette Trier udtaler, at alle var spændte på denne nye metode, og alle deltog med stor iver i forløbet. Der blev ved evalueringen givet udtryk for at det var en ny og rigtig god og anderledes måde at udvikle både faglige og sociale fælleskaber på, til glæde for både medarbejdere og ikke mindst beboerne.

Leder af Røde Kors Hjemmet Janne Bremholm- Nielsen udtaler, at de fleste medarbejderne har haft stor gavn af at komme ud i naturen og drøfte begrebet ANSVAR. Medarbejderne synes at det har været et godt og meget anderledes initiativ. Ikke mindst at de synes at det har dejligt at have et større rum for samtale over hvad den enkelte egentlig mener om begrebet og sammen med en anden medarbejder mulighed for refleksion. Det er der sjældent tid til i hverdagen at have en samtale om en værdi, siger Social – og Socialassistent Anja Hauvn Nielsen. Oftest taler vi om det samme begreb, men uden at vide om begrebet har den samme betydning.

Noget som medarbejderne oplevede var, at når de gik ude i naturen og talte sammen side om side, så kom der flere nuancere på begrebet, da det opleves naturligt. Som en anden Social – og Socialassistent Marlene Vithus Nielsen sagde, så føles det rigtig dejligt og behageligt, at gå og samtale i stedet for at man skulle sidde i et fysisk lokale på Røde Kors Hjemmet overfor hinanden og drøfte begrebet.

ZTRONG er en filosofisk konsulentvirksomhed beliggende i Slagelse. Der er 10 konsulenter tilknyttet og der tilbydes en filosofisk lederuddannelser, MasterClass, filosofiske samtaler og netværk. ZTRONG er ejet af Maibritt Isberg Andersen.