Når diabetes flytter ind i familien, flytter der også en masse spørgsmål med. Mange af svarene kan de over 280.000 danskere med diabetes finde i helt nye film på Helbredsprofilen.dk

Hvad må jeg spise, når jeg har diabetes? Hvad betyder diagnosen for mig selv og mine nærmeste? Hvor meget skal jeg bevæge mig for at det virker? Kan jeg stadig passe mit arbejde? Kan jeg leve et normalt liv? Disse og mange andre spørgsmål kan du finde svar på i det nye videounivers om diabetes på Helbredsprofilen.dk.

– Brugbar og let forståelig patientinformation er afgørende for at støtte personer med diabetes og deres pårørende til den bedst mulige tilværelse. Video er et stærkt medie, som også har den fordel, at det ikke kræver særlige forudsætninger, så vi kan nå rigtig mange den vej, siger Lise Tarnow, direktør for Steno Diabetes Center Sjælland.

De nyproducerede film kan bruges af alle, der lever med diabetes, og deres behandlere, som en del af patientvejledningen. Filmene skal give viden og gode råd til et godt liv med diabetes – et digitalt hjælpemiddel, borgerne kan benytte i eget hjem 24/7. Filmene er udviklet af blandt andet læger, sygeplejersker, psykologer og personer, der selv lever med diagnosen tæt inde på livet.

Et stærkt samarbejde

Målet er at samle alle gode kræfter i hele landet og gøre informationen let tilgængelig for personer med diabetes og deres pårørende i Danmark. Filmene dækker blandt andet emner som symptomer, behandling, mental sundhed og personlige erfaringer med sygdom, fordomme og hverdagsliv.

– Vi er glade for, at Helbredsprofilen.dk nu også rummer information om diabetes, som berører mange danskere. Samarbejdet med landets førende eksperter i Steno-centrene og Diabetesforeningen er til stor gavn for mennesker med diabetes. De kan nu sidde i eget hjem og blive klogere på deres sygdom, og samtidig kan filmene gøre samarbejdet mellem dem og behandleren endnu bedre, siger Susanne Lundvald, formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Det er landets fem Steno Diabetes Centre, Diabetesforeningen og Helbredsprofilen.dk, der er gået sammen i et nationalt projekt om at udvikle film med svar på mange af de spørgsmål, der fylder i hverdagen, hos lægen og i mødet med omverdenen.

Helbredsprofilen.dk udvikler film til og med patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale, om livet med sygdom og har specialiseret sig i at kommunikere om sundhed fra borgernes perspektiv. Udover diabetes har Helbredsprofilen.dk film og information om en lang række af andre sygdomme blandt andet inden for hjertesvigt, kræft, KOL og psykisk sygdom.

Fakta om diabetes:

Mindst 280.000 danskere har diabetes
– 252.000 har type 2-diabetes (inklusiv MODY og LADA).
– 28.000 har type 1-diabetes.
76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes.
360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes /prædiabetes.
Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end tredoblet siden 1996.
Antallet af danskere med type 2-diabetes er stærkt stigende og vil stige i årene fremover. Det estimeres, at der vil være 467.000 personer med diabetes i 2030, heraf minimum 420.000 med type 2-diabetes.
Diabetes kostede i 2011 det danske samfund omkring 87 mio. kr. om dagen.

Fakta om type 1 og 2-diabetes:

Type 2-diabetes

Type 2-diabetes rammer primært voksne. Sygdommen er meget arvelig, men udløses i mange tilfælde af overvægt, fysisk inaktivitet eller nogle former for medicin. Type 2-diabetes kan derfor i en vis grad forebygges.

Ved type 2-diabetes mister kroppen gradvist evnen til at optage insulin og/eller producerer ikke tilstrækkeligt insulin. Det primære mål i behandlingen er at holde blodsukkeret så tæt på normalen som muligt. Nogle kan opnå dette med kost og motion, andre har brug for at supplere med medicin, der øger insulinoptagelsen eller insulinproduktionen. Mange med type 2-diabetes har på et tidspunkt brug for behandling med insulin.

Type 1-diabetes

Type 1-diabetes rammer oftest børn eller yngre voksne, men der er også ældre mennesker, som pludselig får sygdommen. Forskerne ved ikke, hvad der udløser type 1-diabetes og sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes.

Ved type 1-diabetes ophører insulinproduktionen i kroppen fuldstændigt. Det skyldes, at kroppens eget immunforsvar dræber de celler, som producerer insulin. Blodsukkeret skal derfor reguleres med flere daglige insulininjektioner eller med insulinpumpe. Det kan være svært at få blodsukkeret til at ligge inden for normalen hele tiden. Blodsukkeret bliver påvirket af fysisk aktivitet, det man spiser og drikker, men også andre ting som travlhed, følelser, hormoner og sygdom spiller ind.

Kilde

Foto: ABW