VELUX FONDEN har bevilget 5 mio. til nyt forsknings- og udviklingsprojekt på tværs af Professionshøjskolen Absalon, Slagelse Kommune og civilsamfundsinitiativet SYMB i Kalundborg. Projektet skal bidrage til at skabe nye fællesskaber til gavn for borgerne i Region Sjælland, og skal samtidig skabe ny viden om, hvordan man bedst leder og organiserer inkluderende fællesskaber.

Foto: SYMB

Danmark er kendt for sit stærke foreningsliv, som skaber liv, velfærd og netværk på kryds og tværs af alle grænser. Men det er langt fra alle borgere i Region Sjælland, som deltager i det klassiske foreningsliv eller på anden måde er inkluderet i lokale fællesskaber. Samtidig ved man mere og mere om, hvad det betyder for mennesker at tilhøre og bidrage til fællesskaber. Forskning viser bl.a. at netværk og relationer er med til at forebygge ensomhed, udsathed og sociale problemer og understøtte trivsel, sundhed og livsmestring.

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt stiller nu skarpt på denne udfordring. Projektet skal undersøge, hvordan man kan lede og organisere inkluderende fællesskaber på nye måder, herunder fællesskaber, der har grobund i civilsamfundet og med et kommunalt udspring.

Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse og overordnet forskningsansvarlig på Professionshøjskolen Absalon, glæder sig over det nye tværgående samarbejde i Region Sjælland:

– Vi har på Absalon en ambition om at bidrage til at styrke regionen gennem aktive partnerskaber som dette. I projektet er forskellige aktører i regionen drivkraft for en regional udvikling, der handler om at skabe bedre muligheder for borgeres deltagelse i meningsfulde fællesskaber. At organisere fællesskaber er et væsentligt aspekt af mange af de professioner, vi uddanner til, så derfor giver det virkelig god mening.

Den ambition deler man i Slagelse Kommune:
– I Slagelse Kommune glæder vi os over, at vi nu har mulighed for at arbejde med nye former for fællesskaber, hvor vores borgere kan deltage på alternative måder. Vi har allerede mange stærke ildsjæle, foreninger, råd med mere i kommunen, som gør en kæmpe indsats, men vi vil gerne have endnu flere borgere med i fællesskaberne til glæde for både sundhed og trivsel og ikke mindst borgernes livskvalitet. Derfor vil vi nytænke den måde vi samarbejder på, så flere borgere finder vej til fællesskaberne, siger Ali Yavuz, formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Nye fællesskaber i velfærdssamfundet
Formand for SYMB Peter Joensen supplerer:
”Det er på mange måder et enestående projekt. SYMB får dels mulighed for at blive fulgt forskningsmæssigt undervejs, hvilket skaber viden, som kan gavne mange mennesker og give mere livskvalitet. Dels giver det os mulighed for, at vi i projektet får skabt nye modeller og muligheder for fællesskaber i velfærdssamfundet – herunder med Kalundborg Kommune”.

Projektet afsluttes i 2022, og Slagelse Kommune og SYMB vil i projektperioden have mulighed for at prøve forskellige typer af fællesskaber af som hhv. kommune og civilsamfundsinitiativ, ligesom de løbende vil kunne sparre med hinanden om deres erfaringer, tiltag mv.