Foto: Vor Frue Kirke.

Vor Frue Sangerne er klassisk korsang for alle sangglade mennesker. Hver uge – om formiddagen!

Når det er koldt og vådt derude, mødes koret indenfor og synger, hygger og spiser.

Fra den 5. februar kan man nemlig synge i kor i Kirkeladen ved Vor Frue Kirke hver tirsdag mellem kl. 10 og 12 (dog ikke d. 12/2).

I mange år har der været et levende og alsidigt korliv ved Vor Frue Kirke. Men der har efterhånden udviklet sig et stærkt ønske om et mere intensivt, men stadig bredtfavnende, tilbud for voksne og ældre sangglade mennesker. Vor Frue Sangerne er en videreførelse af det hidtidige Vor Frue Kirkes Folkekor og vil fortsat blive ledet af kirkens organist Christian Fogh Hauskov. Og koret vil fra nu af øve hver uge, primært i den mørke halvdel af året (imellem september og april).

Til korprøven varmes stemmen godt op. Christian Fogh Hauskov meddeler, at sangrepertoiret vil som hidtil være præget af vores vidunderlige kirkemusikalske skat, men med strejftog ind i højskole- og visesangen, og at det vil veksle imellem “rigtige” korsatser, kanoner, sange og salmer.

Koret vil øve til optræden ved gudstjenester og koncerter i kirken med de fem tårne og den fantastiske akustik.

Til korprøverne lægges der vægt på humor, hygge og fællesskab! Efter korprøven kan man spise smørrebrød sammen i kirkeladen.

Alle er velkomne i koret – også selv om man ikke bor i Vor Frue Sogn. Man kan holde sig underrettet på kirkens hjemmeside, ligesom folk er meget velkomne til at henvende sig til Christian Fogh Hauskov på tlf. 26 13 60 95 eller e-post c.hauskov@gmail.com.

Øvestart er tirsdag den 5. februar. Øvrige dage i februar bliver den 19. og den 26.; derefter hver tirsdag.