Borgerne i to sommerhusområder på Sejerø vil i 2016 deltage i et forsøg om at indsamle affald fra sommerhusbeboere på en ny og mere miljøvenlig måde. Det meddeler Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Målet er at opnå en genanvendelsesprocent på 50 % for affald fra private boliger og sommerhuse. Desuden er målet også at begrænse trafikken med skraldebiler på de små sommerhusveje.

I 2014 var genanvendelsesprocenten i Kalundborg Kommune på 30,1 %.

Projektet går ud på, at sommerhusejerne selv skal fragte alt deres affald til en affaldsø, hvor affaldet skal sorteres i forskellige beholdere. I projektperioden i hele 2016 vil affaldsbeholderne hos sommerhusejerne derfor blive fjernet.

Affaldsøen etableres centralt i området med nye moderne nedgravede affaldsbeholdere til restaffald, bioaffald, glas og papir.

Forsøget er støttet af Miljøstyrelsen som et led i at opnå genanvendelsesprocenten på 50 % i hele Danmark. Miljøstyrelsen betaler 55 % af udgifterne i forsøget.

Dialogen er i højsædet når forsøget skal evalueres. Ud over at måle konkret på affaldsmængderne vil deltagerne i forsøget indgå i en evaluering. Denne evaluering skal afdække fordele og ulemper ved forsøgsindsamlingen.

– Med borgernes input i dette projekt, kan vi i samarbejde sikre, at fremtidige måder at indsamle affald på bliver en succes, siger Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald.

Deltagerne i forsøget sparer i forsøgsperioden en del af affaldsgebyret samt får stillet transporthjælpemidler til rådighed (trækvogn, cykelkurv eller havevogn).