Vi lever i en tid, hvor man som menneske ofte bliver afbrudt. Vi skal kunne omstille os, og der er en forventning om, at vi hele tiden forholder os til nye informationer. Dette bombardement kan gøre, at vi udvikler ’FOMO’ – Fear Of Missing Out – en frygt for at få glip af noget, hvorfor vi altid har antennerne ude. Og det kan godt være en ret opslidende måde at være i verden på.

For alle informationers umiddelbare tilgængelighed og telefonens vedvarende flow af notifikationer, sms’er og mails hakker vores opmærksomhed op og gør det sværere og sværere for os mennesker at koncentrere os. Det vil dit bibliotek nu gøre noget ved!

Vi har stadig vores læsesal med alle de nye aviser, tidsskrifter, magasiner etc., men vi tilbyder nu også et særligt rum, som kan understøtte det fokuserede fordybelsesarbejde.

Fordybelsesrummet har tre hyggelige båse. Rummet åbner efter påske og vil være tilgængeligt i bibliotekets betjente åbningstid. Man kan på en blok i rummet reservere op til 3 timers sammenhængende fordybelsestid.

Du kan låse dine ting inde i rummets locker, trække en varm drik i deres automat og smutte ned i byen efter en sandwich eller ud på Klostertorvet for at trække lidt frisk ilt til din hjerne.

Kalundborg Bibliotek har indrettet rummet i retro stil og lidt hjemligt. Et forstørrelsesglas kan signalere fokus, og de bruger netop forstørrelsesglasset som gennemgående metafor i rummet. Til august vil et billedkunsthold med adjunkt Marie Brøgger Najbjerg fra gymnasiet forfine indretningen af de tre båse og finde på et passende navn til det nye rum på jeres bibliotek.

De håber, at I vil tage rummet til jer og give dem tilbagemeldinger på, hvordan de kan gøre det endnu nemmere for jer at finde rum for fordybelse på jeres bibliotek.

Foto: Kalundborg Bibliotek