Åben udgravning den 26. august og rundvisning den 28. august
Over 50 år efter de første undersøgelser, vender arkæologer nu tilbage til ”Danmarks Stone Henge”: Overdrevsbakken ved Birkendegård, 6 km øst for Kalundborg.
Arkæologen Thorkild Ramskou opdagede i 1967 tre koncentriske cirkler af pletter omkring den store bakke på et luftfoto. I 1969 og 1970 udførte han arkæologiske undersøgelser på stedet for Nationalmuseet, der bekræftede hans tolkning om cirkler af stenspor og gruber omkring den store bakke. Kun lidt dokumentation er bevaret, og anlægget blev ikke sikkert dateret. Derfor vender Museum Vestsjælland med støtte fra Slots og Kulturstyrelsen nu tilbage for at kaste mere lys over lokaliteten.

Museum Vestsjælland fortsætter undersøgelserne
Fra den 16. august til den 10. september 2021 vil vi genoptage udgravningerne på stedet, med hjælp fra studerende fra Københavns Universitet og frivillige fra Kalundborg Arkæologiforening. Udgravningen vil blive kombineret med en ikke-destruktiv georaderundersøgelse af et større areal på ca. 20.000 kvm på nordsiden af bakken.
Der bliver mulighed for at komme og kigge arkæologerne over skulderen ved henholdsvis et åbent hus-arrangement torsdag den 26. august klokken 12-14, og ved en rundvisning på udgravningen lørdag den 28. august klokken 14 (begrænsede pladser til rundvisningen, tilmelding nødvendig på vestmuseum.billetexpressen.dk).

Find vej
Overdrevsbakken ligger syd for Godset Birkendegård, cirka 6 km øst for Kalundborg. Birkendegård ligger langs hovedvejen til Kalundborg på adressen Holbækvej 187. Umiddelbart syd for Birkendegård drejes af Aldersrovej og fortsættes ad en bro over jernbaneskinnerne. Kort efter er der en grusvej på højre hånd. Drej af og følg grusvejen langs jernbanen og ind til tre vindmøller. Udgravningen ligger ved den sidste vindmølle.

På toppen af Overdrevsbakken ligger en fredet gravhøj fra slutningen af bondestenalderen. Fra den store bakke er der udsigt over forhistoriske bopladsområder ved Saltbæk Vig og Kalundborg Inderfjord.
Foto: Museum Vestsjælland.