Før 2017 havde Absalon ingen uddannelser i Nordvestsjælland. Nu er der hele tre, nemlig uddannelserne til sygeplejerske, bioanalytiker og diplomingeniør i bioteknologi, og de tiltrækker et rigtigt flot antal ansøgere. Det lover godt også for den fjerde uddannelse, der er på vej i området – diplomingeniør i maskinteknologi, der udbydes fra 2020.

Fredag den 5. juli kl. 12.00 var sidste frist for at søge optagelse på en videregående uddannelse, og 3201 har som 1. prioritet søgt ind på en af Absalons 11 professionsbacheloruddannelser fordelt i otte byer i Region Sjælland.

I Nordvestsjælland betyder det, at 83 som 1. prioritet vil være sygeplejerske i Holbæk, 27 bioanalytiker og 65 diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, og dermed studere på Absalons stadigt nye uddannelsessatsninger.

“Vi glæder os over, at ansøgerne fortsat finder vores uddannelser i Kalundborg og Holbæk attraktive. Det er stadig meget nye uddannelsesmiljøer, der bliver stærkere for hver årgang, der kommer til og øger det samlede antal studerende, og som er med til at skabe levende studiemiljøer. Og det betyder jo i sidste ende flere kvalificerede dimittender til det arbejdsmarked i Nordvestsjælland, som har så hårdt brug for det”, fortæller rektor Camilla Wang.

Flere vil være ingeniører i Kalundborg
Den første uddannelse Absalon etablerede i Nordvestsjælland var diplomingeniør i bioteknologi i 2017, og her i uddannelsens år tre ses det største ansøgerfelt til dato.

“Det er utroligt positivt, at vi nu får en stor ansøgerfremgang. At kurven går op viser, at flere og flere får øje på den unikke uddannelsesmulilghed i biotekbyen Kalundborg helt tæt på biotekvirksomhederne”, fortæller Camilla Wang.

Lille nedgang i ansøgertal til pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen har siden 2014 oplevet et fald i ansøgertal på landsplan1, og den tendens gælder også Absalon i år, hvor 6 % færre har valgt pædagoguddannelsen som 1. prioritet i forhold til sidste år. Faldet gælder dog ikke alle Absalons udbudssteder, da der er en fin stigning på 9 % i Vordingborg og et næsten uændret ansøgertal i Nykøbing Falster med i alt 102 1. prioritetsansøgere mod 105 i 2018.

“Vi oplever i disse år, at konjunkturerne gør det nemmere at få et job som ufaglært, og det kan være med til at påvirke søgningen til Danmarks største uddannelse. Det synes jeg naturligvis er ærgerligt, da der er hårdt brug for uddannede pædagoger til at sikre en god og tryg udvikling hos bl.a. vores børn og unge. Vi har en opgave i at få vendt kurven samlet set for pædagoguddannelsen i Danmark”, siger Camilla Wang.

Uddannelsen til folkeskolelærer oplever ligeledes samlet et mindre fald på Absalon oven på en god fremgang sidste år. Dog er der i år flere end sidste år, der søger ind på e-læringsuddannelsen til folkeskolelærer, og samlet set ligger ansøgertallet fortsat højere end både 2016 og 2017.

“Der er et stort behov for uddannede lærere i vores region, og derfor arbejder vi hårdt på at styrke mulighederne for at uddanne sig til lærer via forskellige fleksible uddannelsesforløb og talent- og profillinjer. Regionen har brug for, at endnu flere tager en læreruddannelse, hvis efterspørgslen skal imødekommes”, fortæller Camilla Wang.

Leisure Management hitter i Roskilde
Leisure Management-uddannelsen i Roskilde oplever i år en markant vækst i ansøgertallet, da 30 % flere end sidste år har valgt uddannelsen som 1. prioritet. Uddannelsen er den eneste i sin form i Danmark, og derfor trækker den også studerende fra andre dele af landet til karriereveje inden for bl.a. turisme, oplevelses- og eventudvikling.

“Selvom vi oplever et lille fald i det samlede ansøgertal, kommer vi desværre stadig til at afvise mange ansøgeres første uddannelsesønske. Det gælder populære uddannelser som fx sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut, hvor der virkelig er rift om pladserne”, slutter Camilla Wang.

Den 26. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser.

Foto: Absalon
Foto: Absalon