Sundhedsstyrelsen har udarbejdet to nye film, der dels handler om, hvordan man tager stilling til organdonation, og dels hvordan organdonation forløber.

I marts 2023 kom der nye anbefalinger for organdonation. De beskriver, hvordan man nu også kan donere større organer, når døden er konstateret ved, at vejrtrækningen ophører og hjertet holder op med at slå. Det kaldes donation efter cirkulatorisk død (DCD).

De første hospitaler ventes at foretage de første DCD forløb i løbet af efteråret. I første omgang bliver det på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg, som i forvejen har omfattende erfaring med organdonation.

To film om organdonation
”Filmene beskriver, hvad cirkulatorisk død betyder, og hvad det er, man tager stilling til som organdonor,” siger enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt, og fortsætter: ”Vi vil gerne sikre, at der er information om organdonation, som borgerne kan se eller læse, så de ved, hvad det handler om, når hospitalerne går i gang med at implementere de nye anbefalinger til efteråret.”

Filmene bliver vist på Facebook og andre sociale medier. De bliver fulgt op med mere information om organdonation, blandt andet med en folder og infografikker. De bliver bragt dels i løbet af de næste par uger, dels i august/september.

Patienter, der bliver organdonorer i dag, er patienter, der har svære dødelige skader i hjernen, hvor det er besluttet at afslutte livsforlængende behandling, da videre behandling er udsigtsløs. Det gælder også, når de nye anbefalinger bliver taget i brug. Uanset dødskriterium er det vigtigt, at et dødsfald bliver håndteret med stort hensyn til de pårørende og deres mulighed for at sige farvel til den afdøde.

”Donationsforløbet er også et afskedsforløb for de pårørende, og det skal varetages med værdighed. Derfor vil der altid være god tid til både at tage beslutningen om donation og tage afsked,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

Anbefalinger om organdonation
Anbefalingerne om organdonation ved cirkulatorisk død kom ud i marts 2023. Baggrunden er, at den faglige udvikling på organdonationsområdet har betydet, at der er bedre muligheder end tidligere for at bruge større organer fra donorer, som ikke kan konstateres hjernedøde, men hvor døden er konstateret ved cirkulatorisk død.

Det, man tager stilling til, når man tager stilling til organdonation, er, om man vil donere sine organer efter sin død. Man skal ikke tage ny stilling til organdonation i forbindelse med de nye anbefalinger om cirkulatorisk død, men det er altid muligt at ændre på sit samtykke.

Dansk Center for Organdonation (DCO) kommer med information til sundhedspersonalet, før de nye anbefalinger bliver taget i brug i efteråret.

Se filmene og læs mere om organdonation her

Pressemeddelelse Sundhedsstyrelsen. 

Foto ABW