Nødbehandleren er en enmandsbetjent, præhospital enhed

Kenneth har bestået Region Sjællands nødbehandleruddannelse, og har allerede haft sin første vagt.

Nødbehandleren fungerer som supplement til det eksisterende ambulanceberedskab i de tilfælde, hvor ambulancen har mere end 5 minutters responstid.

En nødbehandler har, udover sin erfaring som brandmand, gennemgået en udvidet førstehjælpsuddannelse, som én gang årligt vedligeholdes med undervisning af Region Sjællands egne paramedicinere.

Tillykke til Kenneth og god vind!

Foto: Vestsjællands Brandvæsen – Station Gørlev