Den 1. december åbner Region Sjælland en ny nærklinik på Vestre Havneplads 10 i Kalundborg.

– Vi ønsker at give borgerne tryghed om den fremtidige lægedækning i Kalundborg-området, fastslår regionsrådsformand Heino Knudsen. Den nye nærklinik bygges op fra grunden.

Kalundborg-området har mange højt kvalificerede læger, men også en stor andel af læger, som er tæt på pensionsalderen. Etableringen af en nærklinik skal bidrage med tiltag, som kan medvirke til at fastholde borgernes læger et par år længere. Det kan f.eks. ske ved, at ældre praktiserende læger kan få nedsat antallet af patienter eller få hjælp ved ferie og sygdom.

Samtidig skal nærklinikken fungere som et udviklingssted for yngre læger og gøre det attraktivt for dem at søge til området og nedsætte sig som praktiserende.

– Vi ønsker at give borgerne tryghed om den fremtidige lægedækning i Kalundborg-område, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

– Aktuelt er borgerne i området dækket ind, men vi har brug for at udvise rettidig omhu, og derfor etablerer vi nu en nærklinik for at tiltrække Kalundborgs kommende praktiserende læger. For en ung læge kan det være et stort skridt at etablere sig i en del af Danmark, man ikke kender i forvejen. En ansættelse i Nærklinik Kalundborg er en mulighed for at lære borgere og lokalområdet at kende. De læger, der har lyst, kan senere tage patienterne med og åbne deres egen praksis. På den måde er vi på forkant med udviklingen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Er der ældre praktiserende læger som stopper, er nærklinikken klar til at overtage patienter, ligesom patienter selv kan vælge klinikken, hvis de ønsker det.

Flere fordele for borgere i Kalundborg
Nærklinikken i Kalundborg er den anden nærklinik, som etableres i Region Sjælland. Den nye nærklinik skal udvikle tiltag, som gør det lettere at være patient og læge i fremtidens lægeklinikker. Klinikken vil arbejde aktivt med at anvende digitale løsninger, som gør det lettere for borgerne at leve med sygdom. Det kan f.eks. være i form af moderne og brugervenligt udstyr, som patienten kan anvende i hjemmet og følge behandlingens effekt med lægen over video.

– Det er et kvalitetsløft, siger Heino Knudsen.

– Mange borgere ønsker friheden ved at kunne lave målinger i eget hjem. For mennesker, der lever med sygdom, kan det være en lettelse, at behandlingen kommer til dem. Det er et tilbud til dem, der kan og vil. Nu behøver de i nogle situationer ikke nødvendigvis at bruge tid på at tage hen til klinikken, men kan nøjes med at være i løbende dialog med sundhedspersonalet via telefon, video eller på anden måde, forklarer regionsrådsformanden.

Nærklinikken har fokus på tilgængelighed for borgerne. Klinikkens åbningstid er tilrettelagt, så børnefamilier og andre erhvervsaktive på udvalgte dage kan komme i klinikken efter almindelig lukketid. Det er blot en af de nye fordele, som de kommende patienter vil opleve og kan gøre brug af i det omfang, det passer dem

– Hele ideen med nærklinikkerne er at afprøve nye initiativer, som giver mere værdi for både borgerne og for de læger, der er tilknyttet klinikken. Vores erfaringer fra regionens første nærklinik i Nakskov er rigtig gode. Nu investerer vi i en ny nærklinik, hvor vi helt fra starten vil afprøve nye måder at arbejde på og nye metoder til at hjælpe borgerne. Vi vil skræddersy et tilbud, der passer til netop de behov, borgerne og lægerne har i Kalundborg-området, fortæller Heino Knudsen.

Region giver læger fodfæste i vandkanten
Nærklinikkerne er en af byggestenene i den strategiske satsning, Region Sjælland har døbt Vandkantsmodellen. Det er en indsats, der skal styrke rekrutteringen af læger til de syv kommuner, hvor udfordringen med at rekruttere læger er størst. Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred er de kommuner, hvor regionen udbreder modellen for nærklinikker efter en prioriteret rækkefølge.

– Fremtidens lægeliv skal være attraktivt, og det kræver nytænkning og samarbejde. Vi lærer hele tiden noget nyt, og frem for alt vil vi arbejde målrettet på at dele vores erfaringer med de øvrige læger i området og regionen, sigerudvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk Andersen.

Invitation til virtuel åbning af Nærklinik Kalundborg
Alle borgere inviteres til virtuel åbning tirsdag 1. december kl. 13-14.30.

På grund af COVID-19 og forsamlingsforbud inviteres borgere og samarbejdspartnere til at deltage i åbningen hjemme fra deres egen pc.

Borgere og samarbejdspartnere vil i forbindelse med åbningen kunne stille spørgsmål om nærklinikken og regionens indsats for at tiltrække flere læger til regionen til et panel bestående af regionsrådsformand Heino Knudsen, udvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk, borgmester Martin Damm, chef for nærklinikker i Region Sjælland og nærklinikkens læge.

Hvordan? Link: https://youtu.be/561LwkGQo8g
Spørgsmål til panelet sendes som sms til 61 14 06 18

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, men har spørgsmål til panelet, kan du sende spørgsmål allerede fra søndag 29.11.2020.
Åbningsreceptionen og efterfølgende svar på spørgsmål vil blive optaget og kan ses her: https://youtu.be/561LwkGQo8g

 

Pressefoto