SSP-samrådet har efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen foretaget en kortlægning af misbruget af opioider blandt børn og unge i landets kommuner. Knap 25 procent af de kommuner, der har medvirket, rapporterer om en stigning i misbruget. Regeringen vil nu sammen med de relevante myndigheder vurdere, hvilke tiltag der bør iværksættes på området.

Foto ABW

Sundhedsstyrelsen anmodede i februar 2023 SSP-samrådet, som er en paraplyorganisationen for SSP-samarbejdet (skoler, sociale myndigheder og politi) i Danmark, om at foretage en kommunal kortlægning af børn og unges brug af opioider i Danmark. 63 ud af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og knap 25 procent – svarende til 15 af de deltagende kommuner – rapporterer om en stigning i misbrug af opioider blandt børn og unge.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke på landsplan synes at være en kraftig vækst i misbruget, men at der kan være bekymring om en øget tilgængelighed af illegale opioider, der ifølge kortlægningen distribueres gennem for eksempel kiosker og sociale medier. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at området følges tæt i de kommende år.

Regeringen finder det stærkt bekymrende, at man lokalt i flere kommuner oplever en stigning i antallet af unge, der misbruger opioider.

Justitsminister Peter Hummelgaard udtaler:

Det er dybt bekymrende, at vi nu ser en stigning i misbruget af opioider blandt børn og unge i flere af landets kommuner, og det er samtidig problematisk, at ulovlige opioidpræparater tilsyneladende er tilgængelige via kiosker og sociale medier. Der er behov for at følge dette område tæt, så misbruget ikke løber løbsk. Regeringen kommer derfor sammen med de relevante myndigheder til at se på nye tiltag for at bekæmpe misbruget af opioider blandt børn og unge. Derudover har jeg tidligere bedt landets retsmedicinske institutter om at vurdere, hvor farlige en række euforiserende stoffer er, herunder en række opioider. Den vurdering skal bruges til at tage stilling til, om straffen for salg af stofferne ligger rigtigt i dag.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Vi skal først og fremmest forhindre, at børn og unge får et misbrug af opioider, der er stærkt afhængighedsskabende, men det er også vigtigt, at der er hjælp at hente for dem, som er kommet ud i et misbrug. De kan eksempelvis have brug for abstinens- og substitutionsbehandling. Kommunerne skal derfor også være klar til at gribe de unge, som henvender sig for at få hjælp. Og for blandt andet at sikre, at børn og unge kan få den nødvendige behandling, vil Sundhedsstyrelsen revidere den nuværende vejledning på området, som hidtil kun har forholdt sig til substitutionsbehandling af voksne.

Du kan finde kortlægningen her og Sundhedsstyrelsens følgenotat her. Det bemærkes, at hverken kortlægningen eller følgenotatet kan stå alene, men skal ses samlet.

Baggrund

SSP-Samrådets kortlægning udgør en pejling af den aktuelle situation vedrørende misbrug af opioider blandt børn og unge i landets kommuner og indgår som et supplement til de øvrige data, som Sundhedsstyrelsen benytter i overvågningen af narkotikasituationen i Danmark.

SSP-Samrådet har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i april 2023 udarbejdet et spørgeskema til brug for en særlig kortlægning i kommunerne med det formål at få en pejling på det aktuelle misbrug af opioider såsom tramadol, dolol, oxycodon, fentanyl og lignende blandt unge i Danmark. Data for kortlægningen er indsamlet i perioden marts-april 2023, og 63 ud af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Pressemeddelelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet.