Nær og nem lægehjælp ved akut sygdom. Hurtig og bedre diagnosticering og dermed hurtig og bedre behandling. Og en lægevagt, som er bemandet af læger – suppleret med yderligere bemanding i form af sygeplejersker og paramedicinere. Det er grundelementerne i den nye lægevagt, som Regionsrådet nu har vedtaget rammerne for:

– Det er en moderne og forbedret lægevagt, der peger langt ind i fremtiden, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

– Lægevagten udgør en hovedhjørnesten i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Det er her, den afgørende indledende diagnose skal stilles og herfra, borgerne guides videre til den rigtige behandling og de rigtige kompetencer.

Bemandet af læger

Lægevagten vil blive bemandet med det samme antal læger i telefonkonsultationen som i dag. Borgerne vil som udgangspunkt fortsat få en læge i røret, når de ringer til vagtlægen – suppleret af sygeplejersker i perioder med spidsbelastning.

Borgerne vil også blive mødt af en læge i de 11 vagtlægekonsultationer, og de vil få besøg af en læge ved sygebesøg.

– Jeg er glad for at notere, at Lægevagten fortsat skal være en lægevagt, som vi kender den med den lægefaglige ekspertise som det centrale omdrejningspunkt, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for de praktiserende læger i Region Sjælland.

Tidligere i år indgik Region Sjælland en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland om, at regionen skal overtage hele ansvaret for Lægevagten fra og med den 1. oktober 2022. Siden aftalen blev indgået har Region Sjælland aktivt indhentet viden og erfaringer fra både borgere, praktiserende læger, fageksperter og forskere i Danmark og internationalt.

– Det er en spændende og ambitiøs model, som regionen har fremlagt, men min bekymring vil uændret være den fremtidige rekruttering af den lægelig bemanding, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Én telefonisk indgang

Ét enkelt firecifret telefonnummer skal give adgang til alle akutområder, dvs. adgang til akut lægehjælp, psykiatri eller sundhedsfaglig rådgivning om f.eks. borgernes symptomer. Det nye firecifrede telefonnummer afløser de seks forskellige telefonnumre i den nuværende ordning:

– Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der er mere nært og sammenhængende. Den nye, samlede og forenklede telefoniske indgang, øger tilgængeligheden og gør det lettere for borgerne, siger Trine Birk Andersen, formand for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Bedre diagnostik – bedre behandling

Bedre diagnostisk udstyr, bl.a. på konsultationsstederne og i nye, fuldt udstyrede akutbiler, som køres af højt uddannede paramedicinere – det er også en del af den nye lægevagt:

– Bedre diagnostik giver større patientsikkerhed og sikrer ofte hurtig igangsættelse af den rigtige behandling i borgerens eget hjem. På den måde forebygger det unødvendige indlæggelser på sygehuset og frigiver ressourcer, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Paramedicinere får en vigtig funktion. I de decentrale konsultationer vil de bistå lægerne ved bl.a. at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter, ligesom paramedicinere vil understøtte lægen ved sygebesøg.

Lægevagten er en vigtig del af regionens sundhedsvæsen

Regionrådsformand Heino Knudsen ser den nye politiske aftale om lægevagten som fundamental for Region Sjællands ambitioner på hele sundhedsområdet:

– Nær og lige adgang til Lægevagten, uanset hvor du bor i vores store region, har hele tiden været et kardinalpunkt for mig. Tak til borgerne, tak til PLO og tak til alle andre, der har bidraget til udviklingen af den nye lægevagt, siger Heino Knudsen.

I alt 11 lægevagtskonsultationer

De decentrale konsultationer bevares. Der vil således i alt være 11 lægevagtskonsultationer:
De seks centrale lægevagtskonsultationer beliggende på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.
De fem decentrale konsultationer i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov.

Kilde

Foto: ABW