Kalundborg Kommune har i medfør af planlovens § 35 meddelt landzonetilladelser på visse vilkår til følgende:

1. At opføre en ny undervisningsbygning til Kalundborg Friskole på Lerchenborg 10, 4400 Kalundborg.

2. At overføre 322 m2 haveareal til Solbjerg Kirkegård og ændre anvendelsen til skovkirkegård på Solbjergvej 37 A, 4270 Høng.

Yderligere oplysninger om tilladelserne kan fås hos Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 49 21

Læs mere her