Der er betragtelige gevinster i vente for Region Sjælland med den nye forbindelse over Femern og den nye jernbane ved Ringsted. Alene i rejsetidsbesparelser er der en gevinst på 691 mio. kroner kombineret med økonomiske effekter på 316 mio. I alt altså 1.007 mio. kroner. Det viser helt nye beregninger af effekten af den færdige faste Femern-forbindelse, som HBS Economics har foretaget for Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland.

Men selvom man glæder sig over tallene, så er ambitionerne langt højere.

”Selv hvis vi sidder på hænderne, kan vi forvente en effekt på 1 mia. kroner årligt. Det er et godt udgangspunkt, og det skal vi bruge det som afsæt for at skabe langt mere,” siger Heino Knudsen.

Regionsrådsformanden forudser, at den kortere rejse- og transporttid mellem Region Sjælland og Tyskland vil gøre regionen mere attraktiv i forhold til bosætning, turisme og virksomhedsetableringer. Heino Knudsen fortsætter: ”Griber vi mulighederne, kan den nye forbindelse være med til at forandre hele region Sjælland i en meget positiv retning.”

Rapporten peger bl.a. på, at pendlerne fremover vil spare 600.000 rejsetimer, og at fem mio. flere passagerer end i dag vil krydse Femern Bælt årligt. Rapporten opridser en række områder, hvor Femern-forbindelsen vil give nye muligheder for både borgere og virksomheder.

Pendlere vil krydse landegrænser

En af de ting, som den nye forbindelse bidrager med, er adgangen til international arbejdskraft med pendling på tværs af Femern.

I dag er der ca. 400.000 pendlingsrejser på tværs. Men når man regner på effekten med udgangspunkt i erfaringer fra andre steder, vil pendlingen stige med mere end 200 pct. til over 1.2 mio. pendlere i 2030, når forbindelsen er færdig. Derudover bliver det hurtigere at bevæge sig på tværs af Sjælland med en ny jernbane til Ringsted allerede fra 2024.

Mads Váczy Kragh, der er direktør for Erhvervshus Sjælland glæder sig over rapportens konklusioner. Mads Váczy Kragh siger:

”Adgang til kompetent arbejdskraft bliver et stadigt vigtigere parameter for virksomhederne. Det samme gør mulighederne for erhvervssamarbejder og international handel. Derfor gør den nye infrastrukturer en kæmpe forskel ved at øge adgangen til arbejdskraft samt grænseoverskridende erhvervssamarbejder og handel. Det bliver fx muligt at pendle fra et godt stykke ned i Tyskland til virksomheder i Nykøbing Falster og også på tværs af Sjælland, hvor virksomheder i hele regionen får adgang til et øget arbejdskraftudbud.”

Adgang til arbejdskraft giver vækst og nye virksomheder

Netop den bredere adgang til arbejdskraft, erhvervssamarbejde og handel er noget af det, der ifølge Mads Váczy Kragh kan spille en væsentlig rolle i fremtiden.

”Bedre adgang til arbejdskraft og international handel giver i sig selv højere vækst. Men det betyder også, at det bliver endnu mere attraktivt at placere sin virksomhed i Region Sjælland. Og de kommende år vil vi se flere og flere virksomheder placerer sig i vores område. Flere steder oplever man det allerede nu fra virksomheder, som tænker langsigtet,” siger Mads Váczy Kragh.

Region Sjælland har i en årrække været udfordret ift. den økonomiske udvikling. Ikke fordi der ikke har været vækst i regionens virksomheder, væksten har bare været højere i Danmarks andre regioner.

”Grundlæggende har der været vækst i Region Sjælland ligesom i resten af landet. Men særligt den vestlige og sydlige del af Sjællandsregionen har haltet efter, mens et område som Køge har ligget meget højt. Femernforbindelsen giver også en høj effekt i Køge, men en lang række af potentialerne ligger længere mod syd ift. at tiltrække flere virksomheder, udnytte det større arbejdsmarked og tiltrække turister,” fortæller Mads Váczy Kragh.

Læs mere her

Foto: ABW