Region Sjælland er nu begyndt at invitere de 16-årige til vaccination mod COVID-19. Det drejer sig om i alt 10.5000 borgere. I løbet af den kommende tid vil de yngre årgange løbende modtage en invitation til vaccination.

– Jeg glæder mig i den grad over, at vi nu kan gå i gang med at vaccinere de mange unge mennesker, som bor i vores region. I mere end et år har deres ungdomsliv desværre været præget af pandemi og restriktioner, men nu giver vaccinerne dem adgang til en mere normal hverdag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland følger vaccinationskalenderen og er nu nået til målgruppe 10D, som er alle borgere fra 16-19 år og 45-49 år. Det samme er landets tre vestlige regioner.

– I Region Sjælland bor der særligt mange ældre og særligt sårbare, og derfor har vi her i regionen skulle løse en særligt stor opgave i de indledende faser af vaccinationsprogrammet. Også på den baggrund er jeg glad for, at vi nu kan gå i gang med de yngre årgange på samme tidspunkt som de tre andre regioner, siger Heino Knudsen.

På nuværende tidspunkt har 39,4 procent af borgerne i Region Sjælland indledt et vaccinationsforløb. På landsplan er gennemsnittet 34,8 procent.

Det er Sundhedsstyrelsen, der afgør, hvornår regionerne kan invitere de forskellige målgrupper til vaccination. I den sammenhæng adskiller Region Hovedstaden sig fra de øvrige regioner. I og med der bor særligt mange yngre mennesker i hovedstadsområdet, har Region Hovedstaden inviteret disse årgange på et tidligere tidspunkt end Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland.

Årgang 2005, dvs. de 16-årige er inviteret. Det drejer sig om 10.500 borgere. Samtidig inviteres årgang 1972.

På mandag inviteres årgang 2004 og årgang 1973. På den måde vil Region Sjælland løbende invitere de yngre årgange – samtidig med ældre årgange.

Sideløbende med de yngre årgange fortsætter Region Sjællands vaccinationsprogram med de øvrige befolkningsgrupper, der allerede har modtaget en invitation til vaccination.

Kilde

Foto: ABW