Hele verden står i en særlig og uvant situation og store dele af samfundet er lukket mere eller mindre ned. Fødevarer må ikke blive en mangelvare i denne nedlukningstid, og alle dele af fødevareerhvervet bidrager hver på sin måde for at holde hjulene og produktionen i gang. Hos dem, der opdrætter fisk, bl.a. Musholm, er foråret helt særligt, for som alle år, kriser eller ej, sætter havbrugene nu fisk på havet, så danskerne kan få friske fisk på middagsbordene.

Musholm havbrug har i mere end et år passet deres fisk på dambrugene på land, og i løbet af april sætter de fisk ud i store net-bure med masser af plads til fiskene i havet. Målet er at bidrage og producere så meget, som det er muligt, inden for de gældende produktionstilladelser.

Det er det naturligvis det rigtige at gøre både set fra havbrugsvirksomhedens og for samfundets synspunkt. Men det er ikke uden betænkeligheder at ”virksomhederne” gennemfører dette arbejde, som de har gjort i mange år.

Alle virksomheder oplever i disse tider en stigende økonomisk utryghed og stærkt stigende ledighed. Den økonomiske krise kan ikke undgå også at få negative virkninger på afsætning og priser på ørreder og ørred-rogn fra de danske havbrug.

Musholm havbrug oplever imidlertid også en anden og vanskelig utryghed, fordi de danske myndigheder fortsat mangler at få afklaret og afgjort, hvordan der kan komme ro om havbrugenes placeringsstilladelser. Et spørgsmål, som bunder i flere års udfordringer i det forhold, at myndighederne har administreret havbrugenes tilladelser mangelfuldt, og samtidigt har vejledt havbrugsvirksomhederne uklart. Den grundige gennemgang af hele havbrugserhvervet i 2019 konkluderede, at alle havbrugsvirksomhederne, som nu igen sætter fisk på havet, har fulgt myndighedernes anvisninger og retningslinjer, og nu ser havbrugsvirksomhederne frem til, at myndighederne får deres nye retningslinjer klar, så der kan etableres ordentlige og klare rammevilkår for havbrug i Danmark.

Risici eller ej, så fortsætter havbrugsvirksomhederne med deres produktion og går de usikre tider i møde med åbne øjne. Det er vigtigt for de lokale arbejdspladser i landdistrikterne, for produktionen og for at samfundet og samarbejdspartnerne kan stole på, at der er sunde fisk tilgængelige, som opdrættet på en meget miljøeffektiv og klimavenlige måde.