Kalundborg Museum genåbner den 22. april!

Museets samlinger og udstillinger belyser den kulturhistoriske udvikling på Kalundborgegnen fra oldtiden til vore dage med særlig fokus på vikingetiden, middelalderen (korstog) samt havnehistorie.

Kalundborg Museum blev i 2013 en del af den nye museumsorganisation Museum Vestsjælland sammen med de fem øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland.

Foto: ABW