Kalundborg Kommune ønsker at få et større kendskab til borgernes oplevelser og brug af det lokale kulturliv. Kommunen har derfor igangsat en undersøgelse i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut. Der er sendt spørgeskemaer ud til flere tusinde borgere i Kalundborg Kommune.

Kulturens Analyseinstitut og Kalundborg Kommune er gået sammen om at analysere borgernes oplevelser og brug af kulturlivet. Over de næste måneder vil der blive indsamlet data om kultur- og fritidsaktiviteter i hele Kalundborg Kommune. Det vil ske via en stor spørgeskemaundersøgelse og ved at trække på data fra blandet andet databaser, billetsalg og støtteordninger.

Alle borgere har mulighed for at være med

Borgernes deltagelse i undersøgelsen er vigtig for at kunne udvikle og styrke kulturlivet i Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune har derfor sendt spørgeskemaet ud til flere tusinde borgere via e-Boks.

”Vi sender spørgeskemaer ud af flere omgange. Det vil vi blive ved med at gøre, indtil Kulturens Analyseinstitut har fået besvarelser nok til at undersøgelsen er repræsentativ på geografi, alder og køn. Vi deler også et direkte link til spørgeskemaundersøgelsen på Kalundborg Kommunes hjemmeside og facebookside, så alle borgere har mulighed for at deltage i undersøgelsen – også hvis de ikke får en direkte invitation i e-Boks”, fortæller Cathrine Sinding, projektleder i Kalundborg Kommune.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk, glæder sig til resultaterne:

Kulturlivet er vigtigt for et stærkt hverdagsliv, der binder Kalundborg Kommunes borgere sammen. Jeg glæder mig til at få det store engagement og de mange aktiviteter, der foregår frem i lyset.”

Om Kulturens Analyseinstitut

Kulturens Analyseinstitut er et nyt nationalt uafhængigt analyseinstitut, som skal skabe bedre viden for beslutningstagere i og omkring kunst og kultur i Danmark. Kommunerne er en helt central rammesætter og aktør for landets kulturliv. Derfor er det afgørende at have et dybt kendskab til udbud, efterspørgsel, brug, frivilligt engagement og hvem aktørerne er bag kunst og kultur i en kommune. Det er et mål for kulturens analyseinstitut at give kommunale politikere det bedst mulige prioriterings- og beslutningsgrundlag, når der skal laves kommunale politiker og strategier.

Kalundborg Kommune er den første kommune, hvor Kulturens Analyseinstitut udfører en dyb kortlægning af det lokale kulturliv.

Pressefoto