Efterspørgslen på faglært arbejdskraft vokser, og i 2030 forventes der at mangle op til 99.000 faglærte. Derfor øger biotekvirksomheden Novozymes antallet af elev- og lærlingepladser for at sikre, at flere bliver klædt på til en fremtid som elektriker, smed og procesoperatør. I weekenden afholdt Novozymes i Kalundborg derfor elev- og lærlingedag for at tiltrække flere til de faglærte uddannelser.

Flere prognoser viser, at der i 2030 vil mangle op til 99.000 faglærte1, og i 2022 var det kun 20 procent af de unge i 9.-10. klasse, der søgte ind på en erhvervsuddannelse2. Det vil have stor betydning for virksomheder, som kommer til at mangle nye, faglærte medarbejdere de næste mange år frem. For at bidrage til at vende udviklingen vil Novozymes fremover tage endnu flere elever og lærlinge ind fra uddannelserne til elektriker, smed og procesoperatør.

Danmark er et videns- og produktionssamfund, som baserer sine indtægter på bl.a. virksomheders konkurrenceevne. Konkurrenceevnen forbedres ved at have dygtige og kompetente medarbejdere, som kan spille sammen med alle faggrupper og løse opgaver i produktionen. Novozymes vil derfor bidrage til at uddanne 40 % flere (i alt 50) procesoperatører og håndværkere for at øge antallet af dygtige, uddannede unge mennesker i fremtiden.

”Vi tager flere elever og lærlinge ind i Novozymes. Som en stor dansk virksomhed ser vi det også som vores ansvar at være med til at løse udfordringen med manglende faglærte. Manglen på de rette faglærte kompetencer er ikke kun dårligt nyt for erhvervslivet, men i den grad også for den grønne omstilling, da kompetencerne er vigtige i forhold til at udbygge og vedligeholde de teknologier og anlæg, som er afgørende for at nå klimamålene,” fortæller Jesper Haugaard, Vice President hos Novozymes.

Novozymes installerer og vedligeholder meget ny teknologi, som skal begrænse danskernes forbrug af ressourcer – f.eks. kan man som lærling og elev være med til at udvikle et omvendt osmoseanlæg, som gør, at vi kan formindske vores vandforbrug signifikant.

”Selvom vi er en etableret virksomhed, der ikke på nuværende tidspunkt har svært ved at rekruttere, så kigger vi ind i en fremtid med mangel på faglærte, og hvor der bliver større konkurrence om de nødvendige kompetencer. Derfor går vi også meget op i at tilbyde et inspirerende og mangfoldigt læringsmiljø, hvor der udover faglig og personlig udvikling også er fokus på, hvordan vi arbejder for et større formål,” udtaler Jesper Haugaard og fortsætter:

”Vi ser ind i en tid, hvor det at skaffe kompetent og uddannet faglært arbejdskraft er udfordrende i hele Danmark. Det er en kæmpe udfordring for samfundet, og vi skal blive bedre til at gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne. Det stiller også krav til os som branche, at vi bidrager til at klæde de unge på og bliver bedre til at fortælle om de muligheder, der er for dem f.eks. som smed, elektriker eller procesoperatør. Det skaber en fantastisk dynamik for en arbejdsplads at have unge mennesker under uddannelse og efter afsluttet uddannelse i samspil med medarbejdere med længere anciennitet. Det er godt for Kalundborg og for Danmark.”

Elev- og lærlingedag skal tiltrække flere talenter
For at informere flere unge om deres muligheder hos Novozymes, inviterede Novozymes i Kalundborg til elev- og lærlingedag lørdag den 1. juli i byens havnepark.

Her mødte nysgerrige unge op for at blive klogere på livet som elev eller lærling og tale med nuværende elever og lærlinge fra Novozymes, som var klar til at dele ud af deres erfaringer i forhold til blandt andet valg af uddannelse og jobmuligheder.

”Vi er meget glade for det flotte fremmøde til vores elev- og lærlingedag. Det bekræfter os i, at interessen for erhvervsuddannelserne er der. Noget, der gik igen, var, at mange ikke havde meget viden om uddannelserne. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter med at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder for at fremme rekrutteringen og uddannelsen af dygtige fagfolk inden for disse vigtige områder,” afslutter Jesper Haugaard, Vice President hos Novozymes.