Tirsdag kom det frem, at Nordea-fonden øremærker 60 mio. kr. til fællesaktiviteter i mindre bysamfund.

Om en måned kan foreninger og ildsjæle får sparring på deres projektidéer, når fonden besøger Forsamlingshuset Enigheden i Gørlev og hjælper med ansøgninger til Nordea-fondens Her bor vi-pulje.

“Vi håber på, at rigtig mange fynboer og østjyder har lyst til at få inspiration til, hvordan de kan være med til at skabe fællesaktiviteter i de småbyer, hvor de selv bor.”

Sådan siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden. Han står i spidsen for den lille skare af fondens medarbejdere, som 18. marts inviterer indenfor i Forsamlingshuset Enigheden, Gørlev.
Og Nordea-fonden har en stor opfordring med til Gørlev og hele det vestsjællandske områdes frivillige: Kom og få sparring på jeres projektidé og hør mere om muligheder for støtte.

Der er sat 60 mio. kr. af til aktiviteter, der kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer.

Puljen skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang i mindre byer med over 200 men under 5.000 indbyggere. Dem er der 1.300 af i landet, og de kan alle komme i betragtning til at få støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje.

Lokal ildsjæl fortæller
Idéen bag Café Ingeborg er at tilbyde casféens særlige medarbejdere meningsfuld beskæftigelse og samtidig bidrage med produktion af kvalitetsmad. Målsætningen er at sikre øget livskvalitet for både caféens ansatte og for byens pensionister, der ofte lægger vejen forbi og køber et frisklavet måltid mad i caféen. Senest har idéen udviklet sig til Café Ingeborg på hjul sætter madfællesskaber i gang ude lokalt i Ringsteds mindre bysamfund. Dette fortæller leder Anne Woergaard Mikkelsen nærmere om på mødet.

Sted: Forsamlingshuset Enigheden, Gørlev. Slagelsesvej 17, 4281 Gørlev.
Tid: 18. marts 2020 kl. 16.30-19.00.
Tilmelding er nødvendig via Nordea-fonden.dk

Om Her bor vi-puljen
• Puljen er på 60 mio. kroner
• Nordea-fonden besøger i marts disse seks mindre byer: Arden, Lem, Gram, Gørlev, Hårlev og Brenderup for at give foreninger og ildsjæle sparring på projektidéer, der kan bidrage til gode liv i mindre bysamfund.
• Der er to ansøgningsfrister: 1. maj og 1. august 2020. Til hhv. september og november offentliggøres de mere end 100 støttede projekter.
• Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
• Foreninger fra bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge
• Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
• Hovedstadsområdet og andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.

Et udsnit af det holdet fra Nordea-fonden. Fra venstre Henning Dam Heebøll, Lene Rydal Jørgensen, direktør Henrik Lehmann Andersen og Anna Marie Krarup. Pressefoto.