Fra mandag den 16. marts 2020 er skoler og dagtilbud lukket i forbindelse med covid-19/coronavirus, meddeler Kalundborg Kommune:

Der vil være nødpasning for 0 – 9 årige børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige.

Det kan være mange kritiske opgaver indenfor sundhed, produktion, transport, politi, handel, pleje og så videre. Eksempelvis i forhold til medarbejdere, som skal passe produktionen, ekspedere kunder i dagligvarebutikkerne, hente skrald, transportere vare, pleje ældre og så videre. Derudover er der også nødpasning til børnene ved de forældre, som ikke kan få øvrig pasning, men som ikke har decideret kritiske funktioner.

Øvrige pasningsmuligheder skal være afsøgt.

Det er vanskeligt at sætte en entydig streg for, hvem der er omfattet af nødpasning, og hvem der ikke er. Der appelleres til almindelig ansvarlighed i forhold til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Der er nødpasning ved den almindelige dagplejer, vuggestue og børnehave. Altså på den sædvanlige matrikel, som forældrene og barnet kender. Børnene fra forskellige institutioner samles ikke i ét samlet pasningstilbud. Derfor vil der være minimumsbemanding i hver institution og hver dagpleje vil have nødpasningsmulighed.

Kalundborg Kommune følger situationen i forhold til behov for eventuelle tilpasninger henover de næstkommende uger. Læs mere her.