Nej til boligbyggeri i Kalundborgs grønne lunge: Friluftsrådet kalder det komplet uforståeligt og ulogisk

Det er en gåde for Friluftsrådet Nordvestsjælland, hvordan byggeri af private boliger på 10.000 m2 i Klosterparken kan være med til at forbedre de rekreative muligheder i et af byens vigtigste grønne områder. I et høringssvar til kommunen er der hård kritik af planerne.

Hvis målet er at sikre Klosterparkens parkmæssige karakter er det en gåde for Friluftsrådet Nordvestsjælland, at Kalundborg kommune vil bygge 10.000 m2 privatejede boliger som højhuse. Det er der ingen logik i, mener rådets lokale formand:

“Klosterparken ligger perfekt i Kalundborg som byens grønne lunge, hvor byens borgere kan være aktive. Borgerne i Kalundborg har brug for bynære rekreative arealer, hvor de kan udfolde et aktivt friluftsliv. Derfor er vi fuldstændig uforstående over for, hvordan kommunen kan nå frem til, at rekreative udfoldelsesmuligheder fremmes ved at inddrage store rekreative arealer og bebygge dem med private boliger. Det er simpelthen ulogisk” siger Holger Christensen, formand for Friluftsrådet Nordvestsjælland.

Han henviser til, at natur og grønne områder i byerne er med styrke borgernes muligheder for at være aktive og komme ud og slappe af i grønne omgivelser.

“Det har en enorm betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed, at man har natur og grønne områder, tæt på hvor man bor. Derfor giver forslaget ingen mening. Der kan være mange gode grunde til at byfortætte, men ikke på arealer, som allerede opfylder et andet stort behov i byen. Det vil være en fejl at sætte kortsigtet profit over alle de andre tungvejende formål som en park kan opfylde” lyder det fra Holger Christensen.

Grønnere byer er en trend

Netop i disse år er der fokus på, at der skal være plads til grønne områder i byerne, og for Friluftsrådet vil det være et tema i den kommende kommunalvalgkamp.

“Selvfølgelig er der kamp om arealerne i byerne, men vi mærker en stor interesse i at vores byer skal være grønnere, fordi man ved det gavner trivsel og livskvalitet. Særligt de bynære rekreative arealer har en helt enorm værdi for samfundet i forhold til bosætning, sundhed, socialt opholdsrum og meget mere” siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet.

Friluftsrådet har netop indledt samarbejde med Green Cities Europe om at udbrede Grøn Norm 2.0. Det betyder for eksempel at ingen borgere i de større byer må have længere end 300 meter fra hoveddøren til et grønt område, og samtidig at hver borger har ret til et fastsat minimum antal kvadratmeter natur.

“Grøn Norm 2.0. er et værktøj, der kan hjælpe kommunerne med at skabe grønnere, sundere og mere modstandsdygtige bymiljøer og mød fremtidens udfordringer, blandt andet på klimaområdet. Nogle kommuner er allerede i gang og vi kunne da ønske os, at Kalundborg kommune ikke tager beslutninger, der går i modsat retning” siger Winni Grosbøll.

Grønnere byer er en trend. Her Vor Frue Plads. Foto: ABW