roesnaes-skoleKommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 26. oktober 2016 at sende “forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole” i høring med henblik på at finde frem til en afklaring om skolens fremtid.

Forslaget har baggrund i en nedgang i antallet af elever over de sidste år, samt udsigten til et fortsat faldende børnetal i skoledistriktet. Forslaget om nedlæggelse har altså ikke noget med selve skolens arbejde at gøre.

I skoleåret 2016/2017 er der ikke oprettet en 0. klasse på skolen, da der ikke var nok elever.

Send dit hørringsvar til undervisning@kalundborg.dk.
Fristen for aflevering af høringssvar er fredag den 23. december 2016.

/Stine Amanda