Naturpark Åmosen har sammen med Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet udviklet idéer til Naturrum for et moderne friluftsliv i Naturpark Åmosen.download (1)

Idékataloget kan inspirere til udvikling af faciliteter i andre natur- og nationalparker i Danmark og dermed give borgerne bedre muligheder for at dyrke friluftslivet.

Friluftsfolk kan se frem til flere gode oplevelser i naturen. Naturpark Åmosen har sammen med Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet udviklet et koncept, hvor en række arkitekttegnede bud på Naturrum danner fundament for udviklingen af eksisterende og nye former for friluftsliv i Naturpark Åmosen.

”I Naturpark Åmosen er vi stolte over at være med til at udvikle dansk friluftliv, og vi håber, at idékataloget kan være med til at sætte en masse spændende friluftslivsaktiviteter i gang. Det vil kunne blive til glæde for hele det danske friluftsliv” siger bestyrelsesformand Henning Fougt.

”Naturpark Åmosen kommer med spændende bud på faciliteter, der er eksperimenterende i deres form samtidig med, at de tilpasser sig naturen og understøtter lokale brugeres ønsker og behov. Idékataloget og den inddragende proces, der ligger bag, rummer masser af god inspiration for andre danske natur- og nationalparker” siger konsulent Rikke Damm fra Friluftsrådet.

”Idékataloget viser en række forslag til, hvordan friluftslivet i Naturpark Åmosen kan understøttes med forskellige faciliteter. Det er på mange måder et nyt initiativ i dansk friluftsliv, som kan inspirere til, at der også andre steder bliver arbejdet med at udvikle nye idéer til faciliteter, der kan gøre friluftslivet endnu mere tilgængeligt og tiltrækkende” siger udviklingskonsulent Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden.

Læs mere på www.danskenaturparker.dk

Fakta om Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8.000 ha.

Fakta om danske naturparker

Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende naturområder med lokal eller regional betydning. Grundlaget for Danske Naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, friluftsliv og rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark.