Hvilke dilemmaer kan man stå i, når man skal designe et mobilcover, og hvordan kan selvkørende biler afhjælpe problemer i trafikken? Det er blot nogle af de spørgsmål, designerne af LIFE Fondens undervisningstilbud stiller eleverne i undervisningsforløbene Plastmissionen og Autopilot.

Pressefoto Kalundborg Kommune

LIFE Fonden, der er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte, udvikler og designer med støtte fra Novo Nordisk Fonden flere end ti forskellige naturfaglige undervisningsforløb til alle klassetrin. Forløbene er eksperimenterende og udfordrer elevernes evner til både at samarbejde og tale om komplicerede dilemmaer.

Alle LIFE Fondens forløb er gratis for skolerne at bruge, og inddragelsen af fondens forløb sker som led i Kalundborg Kommunes vision om at øge motivationen for de naturvidenskabelige fag blandt eleverne i folkeskolerne.

I Kalundborg Kommune samarbejder skolerne og Skoletjenesten om inddragelsen af virksomheder og fonde som LIFE Fonden i undervisningen. Forløbene er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner, skoler og virksomheder, der sikrer fagligheden og et passende niveau til klassetrinnet. Fælles for LIFE Fondens forløb er fokusset på de naturfaglige fag, og at løsningen er ’plug-and-play’ for skolerne:

”Life fondens gratis undervisningstilbud er virkelig gode og relevante i naturfagene. Vi er meget glade for samarbejdet, og vi kan se, at næsten alle vores folkeskoler har booket forløb til det kommende skoleår. Når skolerne booker hos LIFE, får de ikke bare undervisningsmateriale, de kan også få besøg af deres mobilelaboratorium med alt udstyr, der skal bruges i undervisningen. Jeg selv har været med til et forløb hvor vi skulle producere ammoniak i et virtual reality-univers. Det ville jeg ønske, vi havde haft, da jeg gik i skole”, siger Freja Lamhauge, der er projektleder ved vidensorganisationen Knowledge Hub Zealand, der i samarbejde med Kalundborg Kommune driver Skoletjenesten.

FAKTA: Skoletjenesten
Skoletjenesten i Kalundborg Kommune hjælper skolerne med at planlægge og afholde forskellige naturfaglige undervisningsforløb. Skoletjenestens forløb er gratis for skolerne at benytte, og som del af forløbet inviteres eleverne blandt andet på besøg hos lokale virksomheder, hvis arbejde danner rammen for undervisning gennem hele forløbet. Skoletjenestens forløb sikrer en varieret og engagerende undervisning for eleverne og understøtter på den måde kommunens naturfagsstrategi for folkeskolerne.

Rollerne blev byttet om
LIFE Fonden var inviteret med til netværksmøde for kommunens naturfagslærere, hvor de to førnævnte undervisningsforløb blev demonstreret for lærerne. Rollerne blev byttet om, så lærerne på egne kroppe kunne mærke, hvordan forløbene er for eleverne. I Plastmissionen, hvor målet er at designe et bæredygtigt mobilcover, skulle lærerne – og efter sommerferien altså eleverne – som en del af opgaven lave en såkaldt livscyklusanalyse og efterfølgende beslutte, hvilket materiale coveret skal designes i.
I Autopilot-forløbet spiller matematik og teknologiforståelse en vigtig rolle, når eleverne skal programmere selvkørende miniaturebiler udstyret med forskellige sensorer. Gennem de praktiske øvelser får eleverne viden om de muligheder og udfordringer, der er forbundet med selvkørende biler i den virkelige verden.

Skoletjenesten står altid klar til at understøtte lærerne, når der afprøves ny undervisningsformer, og efter sommerferien kan eleverne på de fleste folkeskoler i kommunen se frem til at få glæde af de interessante, lærerige og inddragende forløb. Og mon ikke, at der bliver fundet gode og kreative løsninger på designudfordringerne i Plastmissionen, og mon ikke om koderne til de selvkørende biler bliver så skarpe, at problemerne i byen med de selvkørende biler bliver løst.

Pressemeddelelse Kalundborg Kommune.