Cirka 40 deltagere fra Baltic Blue Growth-projektet besøgte i maj Musholm A/S. Det var statsligt ansatte, forskere og erhvervsfolk fra flere EU-lande langs Østersøen, der samledes på Reersø. Musholm A/S er nemlig den af deltagerne, som har den største erfaring med muslingeopdræt, så her er masser af læring at hente.

Foto: Musholm

Den danske virksomhed er en pioner på det felt, som kaldes kompensationsopdræt. En af fordelene ved muslingerne er, at de kan reducere kvælstofudledningen fra det ørredopdræt, som er hovedindtægtskilden.

Musholm begyndte muslingeopdræt for over 10 år siden. Det skete i forbindelse med en udvidelse af ørredproduktionen, der kun kunne miljøgodkendes, hvis kvælstof- og fosforudledningen blev reduceret.

Musholm deltager i et EU-muslingeprojekt med deltagelse fra Danmark, Estland, Letland, Polen, Sverige og Tyskland.

Projektet løber til 30. april 2019, og formålet er at udvikle muslingeproduktionen i Østersøen med henblik på at bidrage til at begrænse belastningen af Østersøen med næringssalte. Samtidig arbejdes der på at muslingerne kan anvendes kommercielt til f.eks. fiskemel.

Musholms opgave er – sammen med konsulentfirmaet Orbicon – at optimere muslingeproduktionen ved hjælp af en fokusfarm. Der laves desuden forsøg med forskellige net- og line-typer. Læs mere her.