Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg ankom tirsdag til debatmøde hos Venstres lokalforening. Mødet blev afholdt i Jyske Banks lokaler.

DSC_0024Formanden Max M. Hansen tog imod ministeren og holdt en veloplagt åbningstale, inden Inger Støjberg gik på ”scenen”. Oplægget handlede om flygtningepolitikken, og hvordan vi i Danmark bør anskue flygtninge og deres ankomst.

”Vi er imod menneskesmuglerne, der iværksætter et større apparat for at tjene penge på flygtninge, der fristes med Danmarks sociale økonomiske støtteordninger og opholdsvilkår, hvilket i sidste instans kan ende med, at flygtninge slet ikke er berettiget til at blive i landet. Mange har sparet op et helt liv, og står nu til hjemsendelse”, sagde Inger Støjberg.

”Vi står overfor nye udfordringer i en globaliseret verden, hvor ulighederne bliver større og større, og det flyder med informationer i de sociale medier, og det nemt at flytte sig. (…) Det er nu nødvendigt at stoppe op og få styr på grænsekontrol og folkevandring samt forholde os til, at man kommer af lyst og ikke af nød. Der er i øjeblikket et højere indrejsetal, der er eksempelvis børn på 14-15 år, der bliver sendt i fortrop til Europa, og eksempelvis var der 35000 uledsagede børn og 1000 skoleklasser i Sverige sidste år. Vi taler dels om kriminelle hjemsendte, vi ikke kan tage imod, og dels de 69 personer, der er på tålt ophold i DK, barnebrude og andre”, sagde ministeren.

DSC_0027Løsningen på flygtningekrisen kan blandt andet være, fortalte Inger Støjberg, at man tilbagesender, lukker og afviser, når der ikke er tale om legalt ophold. Den positive gruppe, der er reelle flygtninge, de bor her som en del af det danske samfund. Vi skal ikke være bange for at stille krav og have forventninger til hinanden, understreger ministeren. Derfor er der eksempelvis indgået den omtalte ”trepartsaftale”, hvor flygtninge ikke længere alene er på Sprogcentret, men arbejder hos virksomhederne fra første dag. Inger Støjberg lagde også vægt på, at danske frihedsrettigheder og ligestilling ikke til forhandling, og her må vi stå fast på vore principper.

I pausen var der traktement og drikkelse til alle de fremmødte, og efterfølgende blev der indbudt til spørgerunde. Mødet varede i alt et par timer, hvorefter ministeren forlod Kalundborg i sin ministerbil.

DSC_0035

/Evelyne