En fremtid med flere ældre stiller store krav til sundhedsvæsnet og indretningen af det – både fysisk og fagligt. Mandag var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i Kalundborg for at hente inspiration, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Hun besøgte kommunens Kompetencecenter for Demens Nyvangsparken og Kalundborg Sundheds- og Akuthus. Her fik hun mulighed for både at høre om kommunens indsats over for mennesker med demens og om arbejdet med at skabe sammenhængende lokale sundhedstilbud, hvor borgeren er i centrum – begge dele temaer, som fylder meget i regeringens sundhedspolitik.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde fik blomster af en beboer på Nyvangsparken
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde fik blomster af en beboer på Nyvangsparken

– Kalundborg Kommune har fundet frem til en interessant model med sundhedshuset. Og der er generelt et stort behov for, at vi får skabt bedre sammenhæng for borgeren på tværs af regionale sundhedstilbud og kommunale sundhedstilbud. Det er netop det, vi har fokus på med den kommende handlingsplan for den ældre medicinske patient; at sikre sammenhæng og kvalitet i behandlingen for denne store gruppe patienter, som kun bliver større i årene, der kommer, siger ministeren.

Behandling lokalt
Region Sjællands sygehusplan lukkede i 2010 sygehuset i Kalundborg. Siden har kommunen med succes opbygget Sundheds- og Akuthuset i tæt samarbejde med samme region – til stor fordel for både borgere og personale.

Nærheden gælder helt konkret indretningen i Sundheds- og Akuthuset. Den fremmer, at patienter har plads til at møde hinanden. Det giver en nærhed, hvor de kan spejle sig samt få og give gode råd til hinanden.

– Resultatet er en helt ny kultur. Blandt patienter men også blandt faggrupperne i huset, hvor der ganske enkelt er så kort fra lægen til genoptræning, til speciallæge eller ambulatorium, at tidligere tiders lange køreture til speciallæge, henvisninger og ventetider er forbi. Meget kan her klares samme dag og den udvikling skal fortsætte, så vi får endnu flere tilbud lokalt, siger Peter Jacobsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Kalundborg Kommune.