Dansk Akvakulturer begejstrede for at kunne dele nyheden om Skatteminister Jeppe Bruus’ spændende besøg på Musholm den 22. maj.

På en strålende solskinsdag blev ministeren inviteret om bord på skibet Frigg af fiskemester Anders Lejbach, direktør Niels Dalsgaard og vicedirektør Thorbjørn Harkamp. Deres mål var at præsentere ministeren for det enorme potentiale inden for udvikling af havbrug og opdræt af sunde fisk med et lavt CO2-aftryk.

Under besøget fik ministeren mulighed for at se opdrætsringene og lære om den daglige drift, herunder den optimerede fodring til gavn for havmiljøet og fiskene. Ministeren var åben og positiv over for at lære om, hvad Musholm kan og gør. Fiskemester Anders Lejbach informerede ministeren om det lave klimaaftryk for ørreder fra dansk opdræt sammenlignet med andre animalske fødevarer. Direktør Niels Dalsgaard fremhævede også Musholms aktive arbejde med teknologiudvikling og samarbejde med danske udstyrsleverandører og forskningsinstitutioner. Ministeren udtrykte interesse for både havstrategiområdet og den generelle økonomi- og erhvervsudvikling. Musholm er stolt over at kunne drive en virksomhed, der opdrætter sunde og bæredygtige fisk efterspurgt over hele verden.

Ministerbesøget og den positive feedback fra skatteministeren betyder utrolig meget for os. Lad os fortsætte med at gøre Danmark til en global leder inden for akvakultur og bæredygtig fiskeopdrætning. Vi takker skatteminister Jeppe Bruus for hans besøg og hans interesse i vores industri!

Læs hele artiklen om ministerbesøget på Musholm via Linket nedenfor: https://musholm.com/ministerbesoeg/

Havbrug, foto: KIDM