Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop besøgt Vordingborg, hvor Vordingborgs borgmester Michael Smed sammen med øvrige samarbejdspartnere introducerede ministeren for regionens arbejde med grøn omstilling og om ønsket om at skabe fremtidens klimaerhvervsskole i Region Sjælland.

Danmark skal være stærkere og grønnere, og et regeringsinitiativ om at etablere tre nye klimaerhvervsskoler skal være med til at understøtte netop det mål og uddanne fremtidens unge. Hvor de tre skoler geografisk skal ligge er endnu ikke fastlagt.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop været på et besøg i Vordingborg for at høre om de mange aktiviteter og tiltag Region Sjælland arbejder på i forbindelse med den grønne omstilling og drøfte ønsket om at etablere en klimaerhvervsskole i regionen.

Det er Vordingborgs borgmester Michael Smed sammen folketingskandidat for Socialdemokratiet i Vordingborg Kredsen Brian Bressendorff samt øvrige samarbejdspartnere; Peter Stabell direktør for Vordingborg Biofuel, lokal iværksætter fra Møn og Sydsjælland Christian Petersen, rådgiver for Klimaerhvervsskolen i Region Sjælland Lars Kunov og direktør ved EUC Sjælland John Norman, der mødte ministeren.

Grøn omstilling på uddannelser skal ske i partnerskaber

Region Sjælland bakker op om idéen med at koble den grønne omstilling og erhvervsskoler. Og der er allerede nu lavet et stort forarbejde for at sikre et samarbejde på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner.

“Vi ønsker at alle vores erhvervsskoler regionen bliver en del af udviklingen, derfor har de 17 kommuner i Region Sjælland og de fem erhvervsskoler i regionen indgået aftale om et partnerskab. Med alle fem erhvervsskoler vil klimaerhvervsskolepartnerskabet kunne bidrage til en bred uddannelsesdækning, understøtte at flere unge får en erhvervsuddannelse, og at regionens mange faglærte og ufaglærte borgere får adgang til relevant efter- og videreuddannelse,” siger direktør ved EUC Sjælland John Norman.

De fem erhvervsskoler er EUC Sjælland, Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole, CELF og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Ikke en fysisk skole men et stærkt netværkssamarbejde

Etableringen af et klimaerhvervsskolepartnerskab er for Region Sjælland ikke et spørgsmål om at investere i mursten og bygge nye skoler.

“Grundlaget er derimod et kraftfuldt netværkssamarbejde, hvor der er udvikling og videndeling mellem alle parter med fokus på blandt andet bygge-anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, grøn transport og bio-solutions,” fortæller John Norman og fortsætter:

“Med økonomiske midler afsat fra politisk side sammensat med vores tætte samarbejde med erhvervslivet, muliggøres det at vi optimerer og skærper vores viden om bæredygtighed, og implementerer det i sådan en grad, at vi uddanner og efteruddanner faglært arbejdskraft med de nyeste teknologier.”

Grøn omstilling kalder på nye kompetencer

Den grønne omstilling i Danmark hænger sammen med de internationale klimamål, der i EU er fastsat til 2030 med det primære formål at reducere drivhusgasudledningerne. Omstillingen forudsætter en adfærdsændring, og netop det kræver ny viden i landets virksomheder.

“Klimaerhvervsskolepartnerskabet vil sidste ende være med til at imødekomme Regions Sjællands efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og nye grønne kompetencer, så virksomhederne i regionen står stærkt og har handlemuligheder i fremtiden,” siger John Norman.

Pressefoto