For fjerde år i træk falder antallet af anmeldte straffesager hos Midt- og Vestsjællands Politi. Ser man på straffesagsområdet, så var der 9,6 procent færre anmeldelser sammenlignet med 2020.

Det er især antallet af indbrud, der er faldet markant. Men også når det gælder tyveri, hærværk og røveri, er der sket et fald.

– Det er meget tilfredsstillende, at vi ser, den positive udvikling fortsætter. Der er formentligt mange årsager til, at udviklingen går i den rigtige retning, men det er et resultat, som både politiet og borgerne kan glæde sig over, siger politidirektør Jørgen Bergen Skov.

Det er fjerde år i træk, at antallet af anmeldte forbrydelser falder i politikredsen.

Store dele af året var præget af coronanedlukning af bl.a. nattelivet og øget brug af hjemmearbejde. Det har utvivlsomt bidraget til det lavere antal anmeldelser. Men samtidigt er borgernes øgede opmærksomhed på selv at forhindre indbrud også et vigtigt element – Midt- og Vestsjællands Politi har således det næsthøjeste antal nabohjælpere af alle politikredse.

Kun på to områder er der registreret et stigende antal anmeldelser. Dels på sædelighedsområdet, som er præget af et enkelt omfattende sagskompleks, hvor en person bosiddende i politikreden er mistænkt for at stå bag et stort antal krænkelser via internettet. Og dels på narkotikaområdet, hvor politikredsen modtager et stigende antal anmeldelser fra Toldstyrelsen i Køge.

Antallet af sager om økonomisk kriminalitet er faldet en smule – med i alt 2,8 procent.

– Vi er fortsat udfordret af, at nye kriminalitetsområder er i vækst. Vi har i politiet i disse år en stor opgave med at dæmme op for de svindlere, der forsøger at snyde sig til andres penge ved at kontakte dem over telefon eller computer. Det er fortsat en prioritet for os, siger politidirektøren.

Kilde

Foto: JTL