Man kan ikke altid se, at en person har kroniske smerter. Det kan gøre sygdommen svær at forstå for andre. En ny kampagne skal hjælpe med at nedbryde fordomme og tabuer ved at sætte fokus på kroniske smerter.

Hver femte dansker har kroniske smerter, men det er ikke altid til at se. Eller forstå. Det skal kampagnen ændre på. For fordomme og manglende viden om deres kroniske smerter er med til at gøre hverdagen sværere for personer med kroniske smerter.

”Mange, der har kroniske smerter, bliver mødt med manglende forståelse fra deres venner, familie eller kollegaer. De oplever, at de skal forklare sig hele tiden, og at det gør deres liv med kroniske smerter svært og også ensomt. Vi er nødt til at skabe en større forståelse for, hvad det er, de oplever. Altså hvad det betyder for én, når man hele tiden har ondt”, siger projektleder Christian Ulrich Eriksen.

Hele livet bliver påvirket, hvis man har kroniske smerter, både fysisk, socialt, psykisk og økonomisk. Og det kan være en ekstra belastning og en ensom oplevelse at skulle forholde sig til andres husråd og bemærkninger oven i smerterne. Det viser filmen ”Min far har ondt i ryggen. Altid.” Den tager konkret udgangspunkt i et sommerhusbesøg, hvor sommerhusnaboerne har svært ved at forstå familiens situation.

”Der er rigtigt mange, der lever med kroniske smerter, og det kan se ud på mange måder og også variere hos den enkelte. Et vigtigt budskab i kampagnen er, at smerterne kan være forskellige fra dag til dag, så nogle dage er nemmere og mere smertefri end andre. Det kan samtidig være med til at skabe mistillid blandt omverdenen, fordi det kan være svært at forholde sig til, hvorfor man ikke kan være med til noget i dag, når man kunne i går” siger projektleder Christian Ulrich Eriksen.

Den danske sangerinde Oh Land indgår også i kampagnens indhold. I tre korte interviews fortæller hun om sine egne oplevelser med kroniske smerter og hvad hun har gjort, for at skabe bedre forståelse i sin omgangskreds af familie, venner og samarbejdspartnere. De tre film kan, ligesom den korte spillefilm, ses på Sundhedsstyrelsens sociale medier og på hjemmesiden www.sst.dk/kroniskesmerter.

Kampagnen fortsætter Sundhedsstyrelsens indsats i 2020, hvor filmen ”Jeg har ondt i hovedet. Altid.” også satte fokus på de udfordringer, som personer med kroniske smerter oplever i interaktionen med deres omgangskreds.

Hvad er kroniske smerter?
Kroniske smerter er smerter, der har været til stede i mere end 3-6 måneder. Kroniske smerter påvirker den enkeltes liv både fysisk, socialt, psykisk og økonomisk. Kroniske smerter er desuden tit ledsaget af alment ubehag som fx træthed, irritation, kvalme, søvnbesvær og appetitløshed.

Kroniske smerter kan optræde i forskellige grader fra milde til moderate og svære smerter. Smerterne kan være konstante, men de kan også være svingende. Kroniske smerter er dog til stede i en vis grad i en periode på 3-6 måneder eller mere.

I den voksne danske befolkning var forekomsten af kroniske smerter i 2021 på 26 procent svarende til over 1,2 millioner personer over 16 år.

Kampagnen er del af en række initiativer som led i den politiske strategi for smerteområdet. Sundhedsstyrelsen har blandt andet initiativer i gang i forhold til forbedring af organiseringen af forløb for personer med kroniske smerter og at forbedre udredningen i almen praksis.

Se kampagnen.

Foto ABW

Kilde Sundhedsstyrelsen.