Midlertidig flytning af Høng Bibliotek har øget elevernes læselyst Efter en uheldig brandulykke nytårsnat 2021/2022, har Høng Bibliotek midlertidigt valgt at flytte ind i Høng Skoles bibliotekslokaler. På trods af omstændighederne har eleverne på Høng Skole haft stor glæde af det integrerede bibliotek.

Det er et stort, landsdækkende problem, at flere og flere elever mister deres naturlige forhold til fysiske bøger, jo højere de kommer op i klassetrinene. Dette forsøger Høng Skole at ændre på i
samarbejde med Høng Bibliotek, der i fællesskab har prøvet at skabe en positiv ånd ved at besøge biblioteket helt ned i de små klasser, så den gode oplevelse kan følge eleverne i resten af deres
skolegang.

”For rigtig mange mennesker er bøger ikke lige noget, som man kommer i nærheden af. Det er svært, når man har så nem adgang til en mobiltelefon, iPad eller lignende, hvor man kan gå på
YouTube, for det er bare noget helt andet end at læse i en fysisk bog”, udtaler Peter Brandt, som er skoleleder på Høng Skole og fortsætter: ”Det er så her, at vi rent strategisk prøver at træne eleverne i, at det ikke længere bare er billeder på en skærm, men at man selv skal danne de her billeder”.

Mere frilæsning

Når eleverne kommer på deres ugentlige besøg på biblioteket, er der fri læselyst og frie rammer. ”Biblioteksbøgerne giver eleverne en god mulighed for at læse om noget, som de selv interesserer
sig for, og som passer til deres eget læseniveau. Jeg tror, at det gavner deres læseudvikling generelt, at de selv kan få lov til at bygge på, dér hvor de er, og på den måde kan udvikle sig i sit eget tempo”, udtaler klasselæreren for 1.b på Høng Skole.

Hvis ikke Høng Bibliotek havde fået muligheden for at låne skolebiblioteket på Høng Skole, havde eleverne ikke haft noget bibliotekstilbud i flere måneder. Og på den korte tid er efterspørgslen på
fritidslæsning kun steget hos eleverne. ”Eleverne er endda begyndt at lave læse-ønskelister, så jeg kan have nogle specifikke bøger klar til udlån, når de kommer næste gang”, fortæller Merete Falkner, bibliotekar på Høng Bibliotek.

Det er til stor gavn for eleverne, at de kan sidde sammen på en anderledes måde end i klasseværelset. Samtidig er det også en god optakt til gruppearbejde, fordi eleverne kan dele deres
tanker og udvikle et fællesskab omkring bøgerne.

Et bibliotek for alle klassetrin

Høng Bibliotek forsøger så vidt muligt at gøre biblioteket interessant for alle klassetrin. ”Eleverne i 9. klasse har måske ikke den største interesse for at låne bøger. Og jeg vil ikke lægge
pres på dem med at låne bøger, men i stedet gør jeg dem opmærksomme på, at når de laver projekter, vil jeg gerne henvise dem til noget nyttigt materiale. Og det er så dér, at jeg kan
hjælpe”, forklarer Merete Falkner.

Derudover holder Merete Falkner også dialogisk læsning for eleverne i indskolingen, der både er til gavn for elevernes ordforråd og deres kommunikative kompetencer. I denne sammenhæng fortæller hun: ”Det er ikke noget, jeg skal gøre. Det er bare noget, som jeg synes er supersjovt, og så giver det en vildt fed følelse, når jeg kan se, at det engagerer eleverne. Samtidig får nogle af lærerne lyst til at låne de bøger, jeg læser op fra, så det er jo en kæmpe win-win-situation”.

Pressefoto