Jump4fun er træning for børn og unge mellem 10-16 år med overvægt, børn, som ikke er idrætsvante eller som eller på anden vis oplever sig i en sårbar position. Tilbuddet startede i Tømmerup, og nu tilbydes et nyt hold i Høng.

I Kalundborg kommune kan du træne med på Jump4fun:

Onsdage kl. 16-17 i Tømmerup, Tømmeruphallen
Kontakt Foreningsguide Helle Thuesen 26174138 eller Trine Werth 2284 9084

Onsdage kl. 16-17 i Høng, Løve Skole, Gymnastiksalen
Kontakt foreningsguide Helle Thuesen 26174138 eller instruktør Camilla Lander 2671 2448.

Fysisk aktivitet, bevægelse og træning skal være en sund og sjov del af hverdagen, men for mange børn og unge er det langt fra oplevelsen. Det gør DGI i samarbejde med Kalundborg Kommune, initiativet #ung&sundlivskraft og lokale idrætsforeninger noget ved med konceptet Jump4fun.

Foto: jump4fun

Flere kan være med
“Siden efteråret har 12 børn været i gang i Tømmerup G&U, og nu er Høng Gymnastikforening også kommet med og tilbyder et hold. Ud over ugentlige træningsgange tilbydes deltagerne at være med i fælles arrangementer, træning sammen med familierne, madskoler og lejre sammen med Jump4fun-hold i andre kommuner”, siger Marianne Høyer fra DGI Midt- og Vestsjælland, der arbejder med Jump4fun.

Instruktørerne gør en forskel
Jump4fun motiverer børnene til at træne og finde glæde ved træning.

“Det handler rigtig meget om at vende ærgerlige oplevelser med idræt, hvor man oplever ikke at slå til eller at blive valgt fra. I Jump4fun vælger vi bevægelse og hinanden til. Derfor er sammenhold og opbakning vigtige kodeord, når træningen forberedes og afvikles”, siger Marianne Høyer.

Jump4fun virker på både børn og voksne
Sidste år blev 100 Jump4fun børn interviewet for at undersøge effekten af konceptet. Flere børn oplever øget selvværd, større styrke, bedre kondition og mere lyst til at bevæge sig. Nogle børn har også oplevet vægttab, der også er med til at skabe en øget motivation for at bevæge sig.

“Fællesskabet, nye venner, opbakningen, og dét at træningen er sjov og legende uden konkurrence som det bærende element, betyder meget for børnene. Det er vigtigt at blive bedre – men med udgangspunkt i egne evner”, siger Marianne Høyer og fortsætter:

“Også forældrene kan mærke en forskel på deres børn. Flere oplever, at børnene er blevet mere motiveret for bevægelse, spiser sundere og får mere selvtillid. Forældrene sætter stor pris på, at der er plads til forskelligheder, til leg og til at være nybegynder”.

Om Jump4fun
I juni måned 2017 var over 400 børn og unge på Sjælland med på et Jump4fun-hold – hertil tæller de børn og unge, der tidligere har deltaget, hvoraf mange er udsluset til almindelige hold i lokale idrætsforeninger.

Jump4fun i Kalundborg Kommune er en del af konceptet Jump4fun, som nu udbydes i 15 kommuner. Jump4fun er et partnerskab mellem DGI og Julemærkefonden og samarbejder med hospitaler på Sjælland. Lokalt understøttes Jump4fun økonomisk af de medvirkende kommuner og er i et tæt samarbejde med sundhedsplejen. Jump4fun er altid forankret i lokale idrætsforeninger.