​To procent af alle graviditeter ender med for tidlig vandafgang. Nu er der lavet et forløb i MinSP, der hjælper de gravide med tidlig vandafgang til at blive i hjemmet så lang tid som muligt.

Patienter med hjertesvigt eller blodprop i hjertet kan følges digitalt med Min Sundhedsplatform eller MinSP. Patienten laver målinger hjemmefra, svarer på spørgsmål om symptomer, og får vejledning om, hvad man selv kan gøre for at undgå tilbagefald. Målinger og symptomspørgsmål går direkte til afdelingen, der får data til at holde øje med, om medicinen virker efter planen, eller om den skal justeres. Justering af hjertemedicin kan tage mellem tre måneder og to år.

Mennesker med hjertesygdom er en af de grupper af patienter, der har glæde af MinSP, der tilbydes patienter i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Mere end en mio. borgere har tilmeldt sig MinSP, som både kan bruges via en app på telefonen eller hjemme på computeren.

– Min Sundhedsplatform bidrager til, at flere patienter kan behandles hjemme. Det er en fordel for ofte ældre patienter at kunne spare transporttiden hver 14. dag fra bopælen i Region Sjælland og ind til Rigshospitalet. Det er nemmere og trygt for patienten og kan bidrage til at dæmme op for unødige og lange indlæggelser. Samtidig kan det føre til bedre kvalitet i behandlingen, fordi lægen via data direkte fra patienten får vigtig viden til at målrette behandlingen,”​ siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

Understøtter behandling hjemme

Den fællesregionale digitale platform har vist sig at være en stor fordel for patienter, der kan blive hjemme i stedet for at skulle indlægges. Det gælder på områderne:
Graviditet
Hjerte
Lunge (KOL og Cystisk fibrose)
Migræne og spændingshovedpine
Smerter
Diabetesområdet i løbet af 2023. Derudover er der udviklet en række meget specifikke hjælpefunktioner på fx nyreområdet eller ifm. koloskopi og postoperative smerter.

Gravide slipper for lang indlæggelse

Der er ca. 30.000 graviditeter i Region Sjælland og Hovedstaden om året og hver sjette er kompliceret. To procent af alle graviditeter ender med for tidlig vandafgang. Nu er der lavet et forløb i MinSP, der hjælper de gravide med tidlig vandafgang til at blive i hjemmet så lang tid som muligt:

– Det er bedre for familierne at være hjemme i trygge rammer, da kvinderne i nogle tilfælde ellers kan være indlagt i op til 8-10 uger. Det giver en bedre start for baby og den nybagte familie. Samtidig frigiver det ressourcer på hospitalerne både i forhold til sengepladser og tid til fysiske kontroller. Vi mangler personale i hele sundhedsvæsenet og digitale løsninger skal hjælpe os, men det er vigtigt for mig, at det også giver værdi for patienterne, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj.

Forværring fanges i tide

Mennesker med lungesygdommen KOL har stor risiko for at blive indlagt, hvis der sker forværring, som ikke opdages i tide. Derfor kan de måle iltmætning, puls og temperatur hjemmefra. De svarer også på spørgsmål om deres tilstand, som sammen med deres målinger løbende vurderes af sundhedspersonalet. Hvis der er afvigelser, bliver de kontaktet.

Det sparer patienter for unødige indlæggelser, fordi evt. forværringer bliver fanget i tide. Det er derfor både en gevinst for patientens tryghed og fordi klinikken kan bruge ressourcerne på de patienter, der har et behov og hjælpe patienterne, inden de bliver for dårlige. Det betyder også, at patienter fra Færøerne og Bornholm (heriblandt børn), nu næsten kan undgå at skulle rejse langt til et hospital og har videokonsultation i stedet.

Også voksne med cystisk fibrose bruger MinSP, og der er pt. pilottest med at bruge hjemmebehandling ift. børn. Personalet oplever det som en stor fordel at data kommer direkte i patientjournalen, i stedet for tidligere hvor det gik igennem andre platforme, hvor alle ikke havde adgang og som koster penge til licenser. Og vigtigst patienterne undgår transporttid. For nogles vedkommende endda lang tid, og for børnene, er det også dage, man ikke længere behøver at tage fri fra arbejde og skole.

Hvad kan brugere af Min Sundhedsplatform?
​​
Alle brugere kan:
Se prøvesvar
Se notater i journalen
Se kommende aftaler
Sende beskeder sikkert til afdelingen og få svar
Svare på spørgeskemaer, der bruges i behandlingen
Få adgang til pårørendes data og informationer på platformen

Nogle brugere kan også:

Måle eller indtaste værdier derhjemme eller på farten, der sendes automatisk til afdelingen (fx blodtryk, iltmætning, smerter, brug af medicin o.lign.) via systemet.
Blive guidet via påmindelser til at huske forskellige ting i forbindelse med et forløb, enten som forberedelse til operation eller som led i hjemmebehandling.

Fakta om Min Sundhedsplatform

1 million danskere er oprettet som brugere på platformen
500.000 har downloadet appen MinSP
250.000 brugere er aktive brugere, dvs. at de logger ind 1-4 gange pr. måned
Min Sundhedsplatform er én indgang for patienter til viden og overblik i deres behandlingsforløb. Og er samtidig én indgang for klinikerne, da patientens data og beskedkorrespondancer automatisk lagres direkte i Sundhedsplatformen.
Patienter og pårørende kan logge på Min Sundhedsplatform på www.minsundhedsplatform.dk eller ved at downloade appen MinSP

Kilde

Foto: JDL