Et helt særligt mentorkorps er klar til at give gode råd og vejledning til ingeniørstuderende i Kalundborg. Formålet er fastholdelse og at bidrage til et udviklende og dynamisk miljø for de studerende.

Ti mentorer er blevet knyttet til hver deres studerende, eller mentee, som de kaldes. Mentorerne kommer fra lokale virksomheder i Kalundborg og omegn, og de skal hjælpe de nye mentees med at falde bedre til på uddannelsen og i Kalundborg:

”Det er vigtigt for os, at vi kan skabe de bedst mulige rammer for vores studerende. Mentorordningen er en af flere indsatser, vi gør, for at få de studerende til at blive – også efter endt uddannelse. At få en mentor giver den studerende en mulighed for at få sparring og vejledning fra en mentor, som ’har været der selv’. Mentoren kan vejlede og bidrage med sin erfaring samt tale om de udfordringer, den studerende måtte have”, siger Lone Buch, projektleder på Campus Kalundborg.

Erhvervslivet bakker op

Hjælpen kommer fra det lokale erhvervsliv, hvor mentorerne melder sig frivilligt:

”Det er en ren win-win, for det hele handler om, at vi gerne vil sørge for at fastholde vores studerende, under og efter studietiden til gavn for både den studerende og virksomhederne, som rekrutterer de nyuddannede ingeniører. Så jo mere vi kan give dem af indsigt og forståelse for deres fremtidige jobmuligheder, jo større sandsynlighed er der for, at de også har lyst til at blive her bagefter og skabe værdi hos en kommende arbejdsgiver”, siger Lone Buch.

Ti nye mentorpar er netop blevet matchet, og en af de frivillige mentorer er Jens Henrik Mose, som til dagligt arbejder på Novo Nordisk. For ham er mentorordningen en gylden mulighed for at hjælpe og give sparring:

”Jeg var selv tutor, da jeg studerede, og kan godt lide det med at hjælpe og give gode råd og erfaringer videre. Så da jeg hørte om denne ordning, så jeg en mulighed for at gøre det igen. For mig er det et drive at kunne støtte op om en ny studerende, så vedkommende eksempelvis ikke dropper ud af uddannelsen. For mig handler det om at gøre en forskel for den enkelte, og det kan man i denne mentorordning, hvor det virkelig er en-til-en kommunikation, og hvor man kan mærke, at man bidrager og gør en forskel”, siger Jens Henrik Mose.

Flere tiltag i fremtiden

Vigtige elementer i en mentorordning er kemi og tillid mellem mentor og mentee. Det er den bærende kraft. Men Absalon har stadig et ansvar for at få det hele til at lykkes, forklarer Lone Buch:

”Det her er bare ét element i vores arbejde for at gøre studiemiljøet attraktivt for de studerende. Vi laver andre tiltag, eksempelvis workshops, hvor de studerende får input til udarbejdelse af CV og ansøgning samt tips og tricks til jobsamtalen. Der er også planlagt et Mentor 2 program, for de studerende, som er længere i deres uddannelse, hvor forventninger og spørgsmål til fremtidigt job, virksomhedskultur, arbejdsmarkedet generelt osv. er emner, der trænger sig på for de studerende”, siger Lone Buch.

Og det er vigtigt, at erhvervslivet stadig spiller en stor rolle i disse tiltag. Det er et værdifuldt samarbejde:

”Det hele handler om, at få de studerende til at trives og have lyst til at dygtiggøre sig. Samspillet med virksomhederne gør, at afstanden mellem virksomhed og studerende bliver kortere. Og er den gode relation mellem virksomhed og studerende skabt, er skridtet ikke så langt til et fast job for den studerende – og en værdifuld ressource for virksomheden”, siger Lone Buch, projektleder på Campus Kalundborg.

De ti nye mentorpar skal mødes jævnligt henover semestret, cirka 3-5 gange i perioden frem til december.

Ønsker du som virksomhed at bidrage med en eller flere mentorer?

Foto: ABW