Helix Lab i Kalundborg samlede forskere og vejledere fra universiteterne med specialister og ledere fra Kalundborg industrien hos Helix Lab for at udveksle behov og ideer, som kandidatstuderende kan lave specialeprojekt om i regi af Helix Lab.

30 forskere fra fra universiteterne (DTU, KU, RUC, ITU, SDU, AAU og AU) samt et tilsvarende antal fra Kalundborg industrien deltog i eventet, og emnerne til dagens event spændte bredt fra virtual og augmented reality til bæredygtig genbrug og rensning af restprodukter.

”Formålet var at diskutere fremtidige samarbejdsprojekter, som kandidatstuderende, de såkaldte Helix Lab Fellows, kan lave specialeprojekt om. Det var dejligt at konstatere, at der var stor interesse fra alle deltagere for at diskutere og kvalificere de kommende projekter”, siger Anette Birck, chef for Helix Lab.

Fremtidige samarbejdsprojekter var også netop fokus for den session, som Novo Nordisk var vært på:

”På eventen præsenterede Novo Nordisks gruppe af vejledere otte eksplorative projektideer. I samarbejde med de studerende og deres universitetsvejledere skal hver enkelt ide nu videreudvikles til en konkret problemformulering og en ansøgning om Helix Lab Fellowship. Vi glæder os til samarbejdet med endnu et hold innovative studerende og forventer, at alle parter vil få ny indsigt i løbet af projektfasen. Resultatet af forskningen, som de studerende udfører undervej i projektet, kan være medvirkende til at udvikle nye og bæredygtige produktionsprocesser og -teknologier,”
siger Michael Hallgren, Produktionsdirektør, Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg

De første 11 Helix Lab Fellows, som udfører deres projekt i samarbejde med Kalundborg industrien i dette forår, ankommer i løbet af januar. På Matchmaking Eventet var det projektideer og samarbejder vedr. efterårets Helix Lab Fellows, som blev diskuteret og udviklet.

Interesserede samarbejdsparterne fra universitet og industri kan herefter ansøge Helix Lab om et såkaldt Helix Lab Fellowship, som giver den specialestuderende og vejlederne adgang til de specialiserede laboratorier i Helix Lab samt gratis værelse på Kalundborg Kollegiet, mens man udfører sit projektarbejde i Kalundborg.

Efterårets Helix Lab Fellowships udvælges af Helix Labs bestyrelse i april.

Læs mere om dagen her. 

Foto: ABW