20 togsæt på lokalbanerne på Sjælland står foran en udskiftning. Og de gamle tog skal erstattes med 18 nye klimavenlige batteritog, som støjer mindre – til glæde for lokalbanerens mange naboer og den natur, som banerne kører igennem. Udskiftningen kan lade sig gøre, fordi Region Hovedstaden og Region Sjælland har sikret finansieringen. Driften med batteritog bidragerbåde til det nationale 2030-klimamål samt regionernes, Movias og Lokaltogs grønne omstilling af den kollektive transport.

Lokaltog A/S, som ejes af mobilitetsselskabet Movia, er en vigtig mobilitetsleverandør overalt på Sjælland. Hvert år transporterer Lokaltog knap 10 mio. kunder, og selskabet har en ambition om at sikre den grønne omstilling blandt andet ved at udskifte dieseltog med et mere klimavenligt alternativ i takt med, at de gamle togsæt er udtjent. Den grønne ambition for Danmarks største lokalbaneselskab er i overensstemmelse med den aftale, som regionerne og staten indgik i 2020, hvor man blev enige om, at indkøb af togmateriel fremover skal være klimavenligt og bidrage til de nationale klimamål.

Region Hovedstaden og Region Sjælland finansierer driften af Lokaltogs ni baner, og begge regioner har godkendt Lokaltogs forslag til materielstrategi, som lægger skinnerne for selskabets grønne omstilling af togmaterielet. Samtidig har regionerne sikret finansieringsgrundlaget, så Lokaltog kan gennemføre indkøbet af de 18 klimavenlige batteritog.

Udvalgsformand i Region Sjællands udvalg for Regional Udvikling Peter Jacobsen siger:
“Udskiftningen af halvdelen af vores nuværende dieseldrevne lokalbanetog med nye miljøvenlige batteritog vil være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i Region Sjælland. Vi har et godt samarbejde med staten om batteritog, og det kan være, at det bliver nødvendigt med et økonomisk rygstød, som vi fik til den tilsvarende grønne omstilling af regionale busser.”

Der skal udskiftes i alt 20 dieseltogsæt fra 2026, og Lokaltog vurderer, at batteritog vil være det oplagte klimavenlige alternativ. Batteritog udleder ikke CO2, og de støjer mindre. Det gør lokalbanerne til en endnu bedre nabo for de mange beboere langs lokalbanestrækningerne på Sjælland og Øerne, og for den natur, som lokalbanerne kører igennem.

Batteritogene skal afløse de nuværende IC2-tog, Regiosprintere og tre togsæt, som Lokaltog lejer i fire år frem til udgangen af 2025. En analyse foretaget af Lokaltog viser, at hvis togene ikke udskiftes inden for 5-7 år, vil det påvirke stabiliteten i driften og øge udgifterne til vedligeholdelsen af togene.

“Vi er rigtig glade for den brede politiske opbakning til udskiftningen af dieseltogene. CO2-neutrale batteritog vil være en rigtig god investering både for klimaet, naboerne, medarbejderne og kunderne, som vi med tidssvarende tog også fremover kan tilbyde en stabil drift. Samtidig forventer vi, at en investering i nye klimavenlige tog vil være næsten udgiftsneutral for de regionale trafikbestillere, fordi Lokaltog kan opnå en effektivisering af udgifterne til driften og vedligeholdelsen” , siger Lars Wrist-Elkjær, adm. direktør i Lokaltog A/S.

Det er endnu ikke afklaret om lade-infrastrukturen kræver ekstra investeringer, det er Lokaltog i gang med at undersøge.

“Udskiftningen af de pensionsmodne dieseltogsæt med batteritog bliver et stort udbud også set i international sammenhæng. Samtidig vil omlægningen til emissionsfri togdrift med hele 18 batteritog være et meget væsentligt og vigtigt bidrag til målene om grøn omstilling af den kollektive transport på Sjælland i mobilitetsplanen”, siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia og bestyrelsesformand for Lokaltog A/S.

Lokaltog forventer, at det omfattende indkøb af batteritog kan sendes i udbud sidst på året. Resultatet af udbuddet forventes at foreligge i løbet af første kvartal 2022.

Foto: ABW