– et kursus for mennesker med senhjerneskade.
Formålet med kurset er, at deltagerne opnår bedre mulighed for at håndtere de forskellige følger af en hjerneskade.

Nære pårørende kan også deltage i kurset, som har max.10 – 12 deltagere.

Kurset består af 8 moduler med fremmøde 1 x ugentligt af ca. 2 timers varighed.

Der er indlagt pauser.

Emner der indgår i modulerne:

Følgerne af en hjerneskade
Patientforeningerne
Love og regler
Hverdagen med hjerneskade
Livsstil og Sundhed
Psykiske reaktioner
Identitet og Kommunikation
Forandringer i relationer
Opsamling, evaluering og netværksdannelse
Underviserne er fagpersoner med relevante kompetencer og uddannelser.

Kurset afholdes i Sundheds- og Akuthuset, Nørre Allé 31, Kalundborg, Sal C.

Torsdage kl. 10.00-12.00 – 1. gang torsdag 21. januar 2021.

Interesserede kan henvende sig til:

Forebyggelses- og Genoptræningscenteret

Tlf. 59 57 58 80, hverdage mellem 8.00-10.00

Læs mere her

Foto: ABW