LIV I KALUNDBORG
Aktivitets- og Eventpulje Kalundborg

Formål, idegrundlag og målsætning
Puljen skal understøtte og bidrage til aktiviteter målrettet nationale og internationale medarbejdere, som overvejer eller har valgt at bosætte sig i Kalundborg Kommune. Aktiviteterne skal bidrage til tiltrækning, modtagelse og integration af disse medarbejdere.

Aktiviteter og event skal virke til, at nyankomne eller potentielle tilflyttere hurtigst muligt trives – ikke bare på arbejdspladsen, men også i fritidslivet – medvirke til, at de føler sig hjemme og får lyst til at flytte til kommunen / blive boende. Aktiviteterne skal bidrage til at skabe gode rammebetingelser for, at virksomheder i Kalundborg Kommune lykkes med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Målet er: at sikre en bæredygtig løsning for lokalområdet ved at puljen forankres lokalt.

Aktiviteter og events:
1. Skal imødekomme både kultur, sport og fritidsaktiviteter
2. Skal støtte op om minimum 8-12 medarbejdere, såvel nationale som internationale, (evt. med familie). Skal samtidig favne og inddrage andre tilflyttere til lokalområdet fra de rekrutterende virksomheder, og således fremstå som fællesskabende aktiviteter
3. Anderledes og nytænkende aktiviteter vil blive prioriteret.

Hvem kan søge?
Organisationer, foreninger og privatpersoner. Generelt set ildsjæle i Kalundborg Kommune.

Hvornår?
Første ansøgningsfrist er 15. september 2016.

Hvor meget?
Der kan ansøges om puljemidler fra kr. 5.000,- og op til kr. 50.000,- pr. aktivitet / event. Det skal bemærkes at en aktivitet gerne må strække sig over et forløb på gentagne aktiviteter.

Kalundborg Rådhus