Læs her om “De 5 landsbyer” i Kalundborg og projekt Landsbyklynger

Overalt i Danmark kæmper de små landsbysamfund for at overleve. Efterhånden som befolkningstilvæksten falder og mange af kulturtilbuddene rykker mod de større byer, er de små samfund i fare. Men ‘De 5 Landsbyer’ i den østlige del af Kalundborg kommune vil det anderledes og etablerer en ny landsbyklynge sammen med bl.a. kommunen.

Knud Christiansen er mangeårig ildsjæl i landsbyen Sæby-Hallenslev, og han har set realiteterne i øjnene. “Vi må nok erkende, at vores landsbyer nu ofte er uden skole, købmand, brugsforening, større arbejdspladser, aktive idrætsklubber, biblioteker og forsamlingshuse. Men vi har stadig nogle af disse velfungerende aktiviteter i vores landsbyer, og dem skal vi sørge for at bevare.”

Og det er et bredere samarbejde med de omkringliggende landsbyer, der bliver løsningen. “Vi kan kun løse det ved at samarbejde omkring de aktiviteter, der er tilbage. Befolkningen i vores område vil ikke vokse, så de små klubber vokser igen. Men vi kan skabe en fusion af 5 små klubber i området, og på den måde sikre os, at vi faktisk har en klub.”

Også Dorthe Rasmussen, der er formand i Buerupegnens Beboerforening, ser et stærkere og mere synligt samarbejde mellem landsbyerne som en mulig løsning på udfordringerne. “Landsbyerne skal gøres mere synlige, med alt det, vi hver især kan, så nye tilflyttere finder det attraktivt at være en del af klyngen. Hvis vi står sammen, og hjælper hinanden med alt det, vi hver især er gode til, kan vi løfte os og blive en god landsbyklynge.”

Derfor har ‘De 5 Landsbyer’ Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Jorløse, Reerslev og Buerup indgået et helt nyt samarbejde med Kalundborg Kommune om at etablere kommunens første landsbyklynge. Projektet er støttet af DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden, og skal understøtte at nabolandsbyer samarbejder og bruger hinandens styrker til at skabe et grundlag for livet på landet. Projektet kører fra 1/9 – 2017 og frem til februar 2019.

‘De 5 Landsbyer’ er beliggende i det kuperede landskab i den østlige del af Kalundborg kommune, øst for Tissø og op mod Åmosen. Landsbyerne ønsker at skabe udvikling sammen, men også sammenhæng og balance mellem bosætning og landbrug. ‘De 5 Landsbyers’ lokalråd og beboerforeninger samarbejder allerede, og for år tilbage udarbejdede de sammen udviklingsplanen “Langt fra centret, men alligevel midt i det hele” for området. Etableringen af den nye landsbyklynge er det næste naturlige skridt i udviklingen.

Borgmester Martin Damm bakker fuldt op om projektet, og glæder sig over at afprøve nye måder for lokal udvikling sammen med borgerne i de berørte områder: “Nu er tiden moden til at prøve at fremme samarbejdet mellem landsbyerne og kommunen yderligere, og vi vil gerne udvide med endnu flere aktører i lokalområderne, for at få afprøvet og skabt nye metoder til udvikling af landsbysamfundene. Det vigtigste er, at vi bygger udviklingen på borgerens ønsker og meninger.”

Første skridt i at danne landsbyklyngen bliver at give alle beboere i området mulighed for at give deres meninger og ideer til kende i et spørgeskema, som uddeles allerede i slutningen af november 2017. Desuden vil der blive af holdt borgermøder, hvor alle er velkomne. På baggrund af spørgeskemaerne og borgermøderne vil der blive udarbejdet en strategiplan for klyngen, som udarbejdes og gennemføres af arbejdsgrupper, der dannes af de beboere, der er interesserede i at deltage.

“Mere demokratisk kan det ikke gøres,” siger Knud Christiansen. “Det er beboerne i vores område, som selv er med til at bestemme i hvilken retning landsbyernes udvikling skal gå.”

Gennem det næste halvandet år skal landsbyerne arbejde med netværk og samarbejde på tværs af ‘De 5 Landsbyer’. Landsbyerne skal bruge hinandens styrker til at skabe fælles identitet og sociale fællesskaber. Samtidig skal samarbejdet skabe styrke og bevare aktivitetsmuligheder og fælles faciliteter i landsbyerne.

Ved at arbejde mere sammen kan landsbyerne på den måde skabe gode steder at bo – i en situation, hvor den enkelte landsby kan have svært ved at udvikle sig. Ifølge Dorthe Rasmussen er tiden inde nu til at se fremad, for at skabe et godt fællesskab i landsbyerne:

“Vi ved alle sammen godt, at der er behov for at samarbejde på tværs, og jeg er sikker på, at vi godt kan finde ud af at samarbejde. Tidligere har der måske ligget lidt gammelt nag og skepsis over for hinanden. Men den gamle kultur skal gemmes væk nu, så vi kan opnå det, vi alle sammen gerne vil; nemlig et godt samarbejde og opbakning på tværs af landsbyerne.”

Yderligere oplysninger 0m projektet kan fås ved henvendelse til:

Dorthe Rasmussen, Buerupegnens Beboerforening, 3059 6114

Knud Christiansen, Sæby-Hallenslev Beboerforening, 4025 5955

Maria Singerholm, Landdistriktskoordinator Kalundborg Kommune, 5953 4534

 

Hallebybro
Foto: Kurt Johansen, Jorløse
Kirkerne ved Tissø
Foto: Kurt Johansen, Jorløse
Balloner ved Madesø
Foto: Kurt Johansen, Jorløs