LAG Midt-Nordvestsjælland holdt generalforsamling onsdag aften med deltagelse af 25 fremmødte medlemmer. I sin beretning kunne formand Flemming E. Larsen bl.a. glæde sig over, at lang tids usikkerhed om LAG’ens fremtid i 2021 nu er afløst af glæde, da erhvervsminister Simon Kollerup har lovet at sikre, at LAG’erne vil have de samme midler i 2021 som i 2020. Det betyder, at den lokale aktionsgruppe til næste år forventeligt kan uddele støtte på 5,5 mio. kr. til innovative projekter fra foreninger, iværksættere og små virksomheder.

Formanden kunne også fortælle om en rapport fra Oxford Institute, der viser, at LAG’erne er gode til at skabe nye, blivende arbejdspladser i landdistrikterne. På bestyrelsesplan var der nyvalg til Rikke Falck fra Egholm og Jacob Antvorskov fra Vallekilde, mens Hanne Brandt fra Reerslev blev valgt som 1. suppleant.

Fremtiden er sikret – ca. 5,5 mio. kr. til uddeling til næste år
LAG Midt-Nordvestsjælland får sine penge fra det store EU-budget. Derfor har der i lang tid været uklarhed om fremtiden i lyset af de forsinkede budgetforhandlinger for perioden 2021-27. Nu er EU-budgettet som bekendt faldet på plads, og selv om den nationale udmøntning mangler, har erhvervsminister Simon Kollerup allerede lovet, at LAG’erne i 2021 vil have 93 mio. kr. på landsplan – det samme beløb som i 2020. For vores område betyder det, at der vil kunne uddeles ca. 5,5 mio. kr. i støtte til næste år.

”Det er meget glædeligt, at erhvervsministeren allerede nu har skabt ro om LAG’s fremtid i 2021. Det giver os mulighed for at planlægge, og det er derfor, vi for nylig har meldt ud, at vores næste ansøgningsfrist bliver 15. december 2020. Vi når jo at komme ind i 2021, inden vi har besluttet, hvem der skal indstilles til støtte. Sidste gang fik vi et rekordstort antal ansøgninger, og jeg forudser, at der også vil være mange om buddet i december-runden”, udtaler formand Flemming E. Larsen fra Kalundborg.

Stærke på skabelse af nye bæredygtige arbejdspladser
I sin beretning kom formanden også ind på en stor rapport fra Oxford Institute, der har undersøgt LAG’erne ved at spørge brugerne af ordningen. Her kom det bl.a. frem, at mange LAG-støttede projekter ikke ville være blevet til noget, hvis de ikke var blevet støttet, og at støtten meget ofte giver det rygstød, der giver mulighed for at skabe nye arbejdspladser, der holder ved, når støtten er ophørt. ”Det er meget tilfredsstillende, at vores penge skaber reel vækst i beskæftigelsen herude i landdistrikterne. Det er netop det, der er så unikt ved LAG-ordningen: At vi både kan støtte op om de helt små virksomheder og iværksættere og samtidigt hjælpe dem med at forælde deres projektidé, så de med lidt støtte kan få en økonomisk bæredygtig virksomhed op at køre.” Her nævnte formanden bl.a. virksomheden Wrappy øst for Kalundborg, der på kort tid har skabt 8 ekstra arbejdspladser.

Tre nye ansigter i bestyrelsen
LAG dækker 5 kommuner, og bestyrelsen skal afspejle geografien. Så når ét medlem forlader bestyrelsen, ser man gerne, at det er en person fra samme kommune, der kommer ind. Således kom Rikke Falck fra Egholm ind i stedet for Dorte Kiilerich (Lejre Kommune), mens Jacob Antvorskov fra Vallekilde tog over efter Birgitte Sally (Odsherred Kommune).

Ny 1. suppleant er Hanne Brandt fra Reerslev, der kender LAG fra ansøgersiden, da en lokal forening i foråret fik støtte til at omdanne landsbyens gamle smedje til et levende smedemuseum.

I sin beretning overfor de ca. 25 fremmødte medlemmer kunne formand Flemming E. Larsen fra LAG Midt-Nordvestsjælland bl.a. glæde sig over, at det nu er sikret, at LAG kan støtte med ca. 5.5 mio. kr. i vores område til næste år. Pressefoto.