På Kalundborg Bibliotek har de hele 37 læseklubber tilknyttet. Her ved indgangen til et nyt efterår vil jeres bibliotek bare sikre sig, at der ikke er borgere i kommunen, som gerne vil være en del af en læseklub, men ikke lige ved, hvordan det ønske kan blive opfyldt.

Hvorfor en læseklub?
De fleste mennesker har et grundlæggende behov for ind imellem at være alene og ind imellem at være sammen med andre. En læseklub tilfredsstiller begge dele, når du i lænestolens dyb glemmer dig selv, fordi du bliver suget ind i et bogunivers og bagefter mødes med andre og deler og får nuanceret din egen oplevelse af bogen i et trygt fællesskab. I en læseklub møder du nye mennesker og bliver præsenteret for nye tanker. Hvor du tidligere hurtigt lagde en bog fra dig efter endt læsning, giver en læseklub mulighed for et meget større udbytte af din læsning. Man kan både blive inspireret og irriteret, men begge dele vil med stor sandsynlighed lægge nye alen til det menneske, du er. Al litteratur handler om relationer mellem mennesker, så at læse skønlitteratur er et vigtigt bidrag til, at vi kan blive bedre til at forstå både os selv, hinanden og verden omkring os.

Skal jeg have læst mange bøger og være sådan en, der kender en masse forfattere?
Alle kan være med i en læseklub – nogen har læst hele deres liv, andre har først fået tid midt i livet. Det er en fordel ikke at se læseklubben som en genopfriskning eller forlængelse af den danskundervisning, du modtog i din skoletid. Fra bibliotekets side er det ambitionen, at læseklubberne er et fællesskab, hvor man qua det menneske man er og det liv, man har levet, kan erfare noget om verden og mennesker ved at samtale om litteratur. En læseklub tilbyder på mange måder nye perspektiver. At alle er ens, er af samme grund ikke nødvendigvis et godt udganspunkt for at sammensætte en læseklub.

Hvordan kommer jeg i gang?
Biblioteket hjælper med at opstarte nye læseklubber og har en venteliste, så vi kan supplere allerede eksisterende læseklubber eller opstarte helt nye. Der er dagligt kontakt med rigtig mange mennesker, f.eks. er Lisbeth lige gået på pension; hun er et nysgerrigt og søgende menneske, der godt kunne tænke sig at blive en del af en klub, der læser faglitteratur om filosofi og teologi. Anja bor i Gørlev; hun er stadig på arbejdsmarkedet og kan ikke mødes i dagtimerne. Hun vil gerne finde nogen, der også bor i Gørlev, så medlemmerne ikke skal køre ret langt for at mødes; første mandag i måneden kl. 18:30 er Gørlev Bibliotek allerede booket. Anja forestiller sig, at klubbens medlemmer er mellem 40-60 år og at de skiftes til at vælge og at de andre naturligt bakker op om al den nye spændende litteratur, den model vil give mulighed for at læse. Ditte er kunstner og bor i Kalundborg; hun kan rigtig godt lide en psykologisk thriller, hvor fortællingen om et mord bliver formidlet på en raffineret måde. Anne Mette er med sine 53 år også stadig på arbejdsmarkedet. Hun har boet forskellige steder i verden og vil gerne læse værker på engelsk, tysk, norsk og svensk. Hun kan lide historiske romaner og vil gerne tjekke nogle flere prisvindere ud. Anne Mette har en stærk interesse for andre kulturer, så hvis du er expat i Kalundborg, er der her en invitation til at dele litterære oplevelser med lokale. SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg. SYMB er et upolitisk og alment fællesskab, der samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i vores lokalsamfund. SYMB har allerede én læseklub, men Lise fra
SYMB vil gerne etablere en mere. Tidspunktet er første onsdag i måneden kl. 10:00 i SYMBs lokaler på stationen, hvor ønsket er, at ’vi måske får en dybere forståelse af bøgerne end hvis det kun var vores egen oplevelse’, som Lise fra SYMB forklarer.
Endnu en mulighed er, at du arbejder i en virksomhed, hvor du og dine kolleger kunne etablere en læseklub.
Kan du genkende dig selv i nogen af profilerne? Eller vil du hellere starte en læseklub med nogle helt andre præferencer op?

Praktiske detaljer
Biblioteket bestiller de mange eksemplarer hjem til jer. De nyeste bøger skal man vente lidt på, men vi strækker os langt for at opfylde jeres læseønsker. I kan mødes privat, på jeres bibliotek eller et helt tredje sted. Der er en stor overvægt af kvinder, så hvis du er mand og har bare en snert af læselyst, opfordrer vi dig til at prøve en læseklub af.
Er I færre end fire, risikerer I hurtigt at løbe tør for stof og er I flere end ti kan det betyde, at det er svært at komme til orde. I flere læseklubber skiftes medlemmerne til frit at vælge en bog – det har den fordel, at I får læst bøger, som I måske ikke selv ville have valgt. Nogen har en fast ordstyrer, andre steder følger den rolle det medlem, som har valgt bogen og nogle gange forbereder vedkommende også et lille oplæg om forfatteren og bogen – men pas igen på, at det hele ikke fortaber sig i fagtermer og udveksling af fakta – og sladder – om forfatteren. Det er vores erfaring, at de bedste samtaler om litteratur opstår, når man får det, der sker i bogen, til at vekselvirke med det som det læste fik dig til at tænke på fra dit eget liv.

Vi har spørgeguides, som kan hjælpe jer med at komme godt fra start eller med at give nyt liv til en allerede eksisterende læseklub. Og selvfølgelig kan vi altid hjælpe med forslag til al slags læsning.

Har du fået lyst til at fylde dit efterår med rolig fordybelse i gode bøger og kunne du tænke dig at blive en del af det fællesskab, som en læseklub er?

Kontakt litteraturformidleren på Kalundborg Biblioteker, Anette Skov (tlf. 92439784 eller anette.skov@kalundborg.dk, som formidler kontakten og hjælper jer med at komme i gang.