Kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og kunstværksteder i Kalundborg Kommune indbydes til at deltage i Kunstdage i Pinsen 2021 i dagene 22., 23. og 24. maj. Kunstdagene gennemføres i et økonomisk og praktisk samarbejde mellem Kalundborg, Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner.

Følgende er information om

• tilmelding og vilkår for at deltage
• udstilling på Kalundborg Bibliotek som optakt til kunstdagene – udstillingen løber fra den mandag den 3. maj til fredag den 21. maj med begrænset antal udstillere.

I forbindelse med denne udstilling søges der afholdt møde med pressen – husk tilmelding til kulturformidler Jette Toubro Olsen på: jete@kalundborg.dk.

Hvornår?

Kunstdage i Pinsen 2021 afholdes

Lørdag d. 22. maj.
Søndag d. 23. maj.
Mandag d. 24. juni.
med minimum åbningstid fra kl. 11.00 til 17.00 alle 3 dage.

Pris og betaling

Prisen for tilmelding til Kunstdage i Pinsen er igen i år 800,- kr. pr. kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. (Uændret siden 2007).
Udover egenbetalingen finansieres arrangementet af støtte fra de deltagende kommuner.

Covid19: Vigtigt i forhold til framelding

På grund af den lidt usikre situation omkring covid19 er det i år muligt at melde fra og få deltagergebyret tilbagebetalt, hvis dette sker senest fredag d. 2. april. Efter denne dato er korrektur på folder afsluttet og sendt til trykkeri, hvorfor gebyret ikke tilbagebetales.

Alle kunstnere/atelierer/gallerier/kunstværksteder præsenteres i folderen med 1 stk. foto af kunstværk eller udstillingssted, udstillingsadresse, en kort beskrivende tekst vedrørende eventuelle aktiviteter for dagene (max.290 tegn) samt henvisning til geografisk placering på kort i folderen. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres med årets deltagere.

Hver deltager bedes sende:

1-2 billeder på højkant til app.
En beskrivende tekst, max 250 anslag til folderen.
En beskrivende tekst, max 3000 anslag til hjemmesiden.
1 eller 2 billede i bredformat til hjemmesiden.
1 foto i god opløsning til folder
Udstillingsnavn og evt. kunstnerens navn
Udstillingsadresse

Læs mere her 

Foto: ABW