Kære kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og kunstværksteder i Kalundborg Kommune.

Hermed indbydes til deltagelse i
KUNSTDAGE I PINSEN 2020
i dagene 30., 31. maj og 1. juni.

Kunstdagene gennemføres i et økonomisk og praktisk samarbejde mellem Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Ringsted kommuner.

TID, STED, FOLDER OG TILMELDING

Kunstdage i Pinsen 2020 afholdes
• lørdag den 30. maj,
• søndag den 31. maj,
• mandag den 1. juni
med åbningstid fra kl. 11–17, alle 3 dage.

Prisen for tilmelding til Kunstdage i Pinsen er igen i år 800,- kr. pr. kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted.
Udover egenbetalingen finansieres arrangementet af støtte fra de deltagende kommuner.

Alle kunstnere/atelier/gallerier/kunstværksteder præsenteres i folderen med 1 stk. foto af kunstværk eller udstillingssted, udstillingsadresse, en kort beskrivende tekst vedrørende eventuelle aktiviteter for dagene samt henvisning til geografisk placering på kort i folderen. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres med dette års deltagere i uge 15/16 og endelig vores app med navnet: Kunstdage i Pinsen.

Som optakt til Kunst i Pinsen afholdes i perioden 11. – 29. maj en mindre udstilling på Kalundborg Bibliotek, hvor et lille udvalg af de deltagende kunstneres værker kan opleves. Tilmelding til denne udstilling kan ske på: jete@kalundborg.dk

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten på bibliotekets hjemmeside
www.kalundborgbib.dk under menufelt Kunstdage i Pinsen. Tilmeldingen er åben fra mandag d. 20. januar. Følg anvisningerne på siden.

Ved tilmelding skal deltagere uploade billeder og tekst, der vil blive anvendt i folder, app og på hjemmeside. Specifikationer til indhold:

1. Generel info: Anvendes i både folderen, app’en og på hjemmesiden. Skriv derfor IKKE denne info i beskrivelserne til folderen og hjemmesiden.
a. Ét udstillingsnavn og evt. kunstnerens navn
b. Ét udstillingsadresse, ét telefonnummer, én e-mail og én hjemmeside
2. Folderen:
a. 1 foto (43 mm bredt, 45 mm højt, 300dpi. Alternativt kvadratisk der kan beskæres)
b. en beskrivelse af din kunst/din udstilling (max. 290 anslag)
3. Hjemmesiden:
a. 1 foto i bredformat (1024x576px)
b. 1 beskrivelse af dig og din kunst/udstilling (2500 anslag).
4. App’en:
a. 2-3 fotos i højformat
b. Vælg én eller 2 kategorier for din type kunst: billedkunst, brugskunst, collage, fotografi, glaskunst, keramik, pileflet, skulptur, tekstilkunst, trækunst. (hvis der er en anden kategori, der passer bedre, så send os informationen).

Tilmeldingen er bindende aftalemæssigt og økonomisk.

Indbetaling af 800 kr. skal ske
SENEST 17. februar 2020
ved overførsel til:

• reg. 4343 konto nr. 4690595966
• mærket ”Kunstdage Kalundborg” og
• kunstnerens eller udstillingsstedets navn.

Det er af stor betydning, at anføre disse oplysninger – og at det er udstillerens eget navn og ikke partnerens, der noteres ved indbetalingen.

PR OG MARKEDSFØRING
Der udgives en folder, hvor alle udstillere præsenteres med et foto, adresse og kontaktdata. Folderen trykkes i minimum 15.000 eksemplarer.
Der trykkes minimum 800 stk. farveplakater, som distribueres gratis og meget bredt.
Deltagere får foldere, plakater og konkurrencekuponer til egen markedsføring. I år præsenteres nyt layout, samt nyt format på folder.
Disse kan hentes i uge 16 og 17 på Kalundborg Bibliotek, med mindre andet et aftalt.
Der annonceres for Kunstdage i Pinsen i en lang række landsdækkende dagblade og i Kunstavisen. Desuden udsendes pressemeddelelser til landsaviserne samt til større aviser i Regionen. Lokalblade etc. informeres af den lokale kontaktperson i kommunen.

Desuden opfordres den enkelte kunstner til selv at tage kontakt til lokale aviser, lokalradioer eller lokal-tv for individuelle omtaler.
Hvis du kan præsentere en nyhed af en slags, vil du have ekstra mulighed for omtale.

Du kan indrykke din deltagelse i Kunstdage i Pinsen i kultur- og aktivitetskalenderen på dette link:
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-kalundborg3?periode=&Genre=Alle&Area=Kalundborg-storkommune

Det er gratis og for alle – og nemt at gøre.
Hvis det alligevel volder vanskeligheder, er du velkommen til at søge hjælp på biblioteket.

Konkurrence
Der afholdes konkurrence blandt de besøgende i Kunstdage i Pinsen 2020. Deltagelse i konkurrencen opnås ved besøg på mindst 4 udstillingssteder. Konkurrencesedlen findes i folderen.
Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1.500 kr. til køb af kunst hos udstillerne.