Kulturhusgruppen sætter sine aktiviteter op i et højere gear. Med udgangspunkt i en fortsat tæt dialog med virksomheder og Kalundborg Kommune, kommunens bosætningsstrategi og udviklingsplaner, samt virksomhedernes rekrutteringsbehov arbejder gruppen nu med yderligere konkretiseringer af kulturhusprojektet. Det indebærer blandt andet kommende skitser og forslag til funktioner og indretning. Gruppen vil samtidig indhente økonomiske beregninger og erfaringer fra driften af andre kulturhusprojekter.

Wouter Slooten
Wouter Slooten

“Vi har efterhånden gennem besøg og research fået dannet os en solid viden om, hvad andre kulturhuse kan – og ikke kan. Vi har visionerne klar, og vi ved, hvad missionen med et nyt kulturhus skal være. Det, der nu skal ske, er at vi får sat nogle økonomiske beregninger op for, hvad et kulturhus kan bidrage med til vores kommune og vores region, så vi ikke konstant løber ind i argumentet om, at det er en kæmpe investering, som tager penge ud af kommunens service og dermed borgerne,” fortæller Kulturhusgruppens formand, Wouter Slooten, som gerne ser arbejdet blive udført med repræsentanter for både virksomheder og Kalundborg Kommune.

Kulturhusgruppen tager kontakt med nogle af de mange kulturhuse landet over, for at høste viden om, hvilke fordele og eventuelle ulemper etableringen af deres kulturhus har haft. Kulturministeriet vil også blive søgt inddraget.

“Nu tror vi ikke, at alt – og i særdeleshed ikke kultur – kan gøres op i et regneark, og at vi kan sætte tid på det hele. Men skal vi videre i processen, så både virksomheder, Kalundborg Kommune og borgerne kan se, at projektet hviler på et solidt grundlag, skal vi have “svesken på disken”, og dermed sætte tempoet op i beslutningsprocessen,” siger Wouter Slooten, som også kalder situationen lige nu for et spørgsmål om hønen eller ægget.

“På den side vil virksomhederne gerne medvirke i projektet og forholde sig positive, så de kan se, at både deres egen rekrutteringsstrategi og kommunens bosætningsstrategi udvikler sig konkret. På den anden side vil de også gerne have et signal fra politikerne om, at der sker noget i form af et kulturelt vartegn, som skiller sig ud og er så professionelt, at det er attraktivt for nye og eksisterende borgere og virksomheder. Man kan også se det omvendt, at politikerne i vores byråd mangler et commitment fra virksomhederne. Det er her, vi i Kulturhusgruppen gerne vil medvirke til at skabe mere klarhed og fremdrift i projektet,” siger Kulturhusgruppens formand.

Arbejdet kommer til at foregå hen over sommeren og efteråret, og der afholdes fortsat månedlige møder i Kulturhusgruppen og i nedsatte arbejdsgrupper.

Kulturhusgruppen har iøvrigt været en aktiv medspiller i arbejdet med etablering af den midlertidige havnepark. Helt konkret – ud over at have deltaget i alle kommunens workshop-aktiviteter – har det udmøntet sig i, at MT Højgaard har leveret de tre første “workshop-containere” til havnen, og Kulturhusgruppen leverede søndag eftermiddag musikken til indvielsen med en kendt hollandsk DJ.