Firhøjskolen ønsker at øge elevernes læring, faglige resultater og den faglige inklusion gennem stående læring. Derfor søger skolen om midler til indretning af et Active Floor og et tænkende klasseværelse.

Firhøjskolen ønsker at styrke elevernes læringsmuligheder ved at skabe særlige læringsmiljøer med udgangspunkt i stående læring. Brugen af stående læring skal være med til, at elevernes
faglige resultater styrkes, øget faglig inklusion, øget bevægelse og motivation i undervisningen, samt at fjerne elevernes blokeringer i fagene.

”Vi har på Firhøjskolen ved flere lejligheder, via netværket for børnehaveklasseledere og i vores samarbejde med konsulenterne i fagcentret i BLU, hørt om nye veje til at øge elevernes læring
og faglige resultater, herunder den faglige inklusion gennem stående læring”, udtaler skoleleder på Firhøjskolen, Signe Broe og fortsætter:

”I vores samarbejde i netværket for børnehaveklasseledere er vi blevet præsenteret for det, der kaldes et ActiveFloor, hvor eleverne står op og forholder sig til det faglige stof på mange
forskellige måder”.

Et tænkende klasseværelse

ActiveFloor er et supplement til den daglige undervisning, hvor eleverne kan træne færdigheder i forskellige fag eller få repeteret undervisningen på en motiverende og sjov måde. ActiveFloors
læringsspil giver børnene mulighed for at veksle mellem selvstændig udforskning samt voksenstøttede og voksenstyrede aktiviteter.

”Når der bruges bevægelse i undervisningen, får du alle børn med – og især de børn, der kan lide at bevæge sig, tænke kreativt, har blokeringer eller har svært ved at koncentrere sig i den
almindelige undervisning”, forklarer Signe Broe.

Firhøjskolen ønsker at indrette et klasseværelse for elever i 0. til 5. klasse med whiteboards til alle elever. Eleverne får mulighed for at benytte nye metoder og tænke kreativt. Denne type
undervisning imødekommer udfordringer med koncentration, motivation, hyperaktivitet og overvægt hos nogle elever.

”Eleverne skal kunne stå op og regne eller skrive på tavlerne, lave løsningsmodeller, benytte metoder, tænke kreativt, arbejde procesorienteret og projektorienteret. Det giver eleverne
mulighed for at tænke frit og lærer dem, at det er naturligt at fejle og rette op på fejlene”, udtaler Signe Broe.

Firhøjskolen forventer at indrette et tilsvarende tænkende klasseværelse for eleverne i 6. til 9. klasse.

Foto: ABW